Apelacioni sud: Uvažene žalbe, ponovo će se suditi ljekarima zbog smrti beba

Naloženo je prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede iz rješenja Apelacionog suda i za osnov prilikom odlučivanja uzme izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26.02.2021. godine

Apelacioni sud Crne Gore je nakon sjednice vijeća donio rješenje kojim je uvažio žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, oštećenih Karišik Predraga, Salemović Eldina, Knežević Slaviše i Rakonjac Vučića i njihovih punomoćnika, ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Presudom Višeg suda u Bijelom Polju, optuženi Jeremić Tomislav, Puletić Zvonko, Tahirović Haka i Cimbaljević Jela, oslobođeni su od optužbe da su izvršili krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 i 1 KZ CG, u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 KZ CG.

Odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, oštećenih i njihovih punomoćnika, vijeće Apelacionog suda je utvrdilo da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje se nijesu mogle otkloniti u postupku pred drugostepenim sudom. Po ocjeni vijeća Apelacionog suda prvostepeni sud nije uzeo kao osnov za odlučivanje u ponovljenom postupku nakon odluke Vrhovnog suda Crne Gore Kzz. br. 13/18 od 14.11.2018.godine, izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26.02.2021.godine, smatrajući da je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju izmijenilo optužnicu na štetu optuženih, već raniju optužnicu i svoju odluku zasnovao na činjeničnom utvrđenju iz ranije optužnice Višeg državnog tužilaštva, što predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. Nasuprot takvom stavu prvostepenog suda, Apelacioni sud Crne Gore je ocijenio da izmijenjenom optužnicom od 26.02.2021.godine u dijelu činjeničnog opisa nijesu dodate nove inkriminisane radnje, kao ni novi blanketni propisi, već je tužilaštvo izmijenilo optužnicu shodno nalozima Vrhovnog suda Crne Gore i dopuni mišljenja Sudskomedicinskog odbora od 22.07.2019.godine– saopšteno je iz Apelacionog suda Crne Gore.

Naloženo je prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede iz rješenja Apelacionog suda i za osnov prilikom odlučivanja uzme izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26.02.2021.godine, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu.

Podsjećamo da je prethodno Viši sud u Bijelom Polju presudom K.br. 27/15 od 28.07.2017.godine osudio okrivljene Jeremić Tomislava i Haku Tahirović na kaznu zatvora u trajanju od po 7 mjeseci, a okrivljene Zvonka Puletića i Jelu Cimbaljević na kaznu zatvora u trajanju od po 6 mjeseci koje će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju, koju je Apelacioni sud Crne Gore presudom Kž.br. 136/17 od 20.02.2018.godine preinačio u dijelu odluke o kazni na način što su svi okrivljeni osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godine. Vrhovni sud Crne Gore je odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih, ukinuo presude Višeg suda u Bijelom Polju i Apelacionog suda Crne Gore i naredio da se održi novi glavni pretres pred prvostepenim sudom– navode u saopštenju

Povezane vijesti