Asfaltirana parking zona u krugu Opšte bolnice Berane

𝐙𝐚𝐯𝐫š𝐞𝐧𝐨 𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐮 𝐤𝐫𝐮𝐠𝐮 𝐎𝐩š𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐮 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚, 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢 𝐢 𝐬𝐫𝐞đ𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐫𝐮𝐠𝐚 𝐨𝐯𝐞 𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐯𝐞 𝐳𝐚𝐩𝐨č𝐞𝐭𝐨 𝐣𝐞 𝐮 𝐭𝐨𝐤𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟏. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐳 𝐩𝐨𝐦𝐨ć 𝐢 𝐩𝐨𝐝𝐫š𝐤𝐮 𝐭𝐚𝐝𝐚š𝐧𝐣𝐞𝐠 𝐫𝐮𝐤𝐨𝐯𝐨𝐝𝐬𝐭𝐯𝐚 𝐎𝐩š𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐧𝐞

Opšta bolnica dobija izgled regionalnog bolničkog centra.

Pomoć i učešće u realizaciji ovog projekta imala je Opština Berane, sa nadležnim ustanovama čiji je osnivač.

Direktor Opšte bolnice dr Milorad Magdenilić zadovoljan je dinamikom radova i planovima za uređenje bolničkog kruga.

Početak asfaltiranja kruga Opšte bolnice, 2021. godina/foto:Opština Berane

Lokalna samouprava uvijek je bila partner u cilju unapređenja zdravstvenih usluga i obezbjeđenja boljih uslova za rad radnicima u zdravstvu“ kazao je direktor Magdelinić.

Asfaltirane su parking zone, posadila su se stabla na zelenim površinama u bolničkom krugu, kao i urađene zelene površine oko parkinga. Zasađeno je cvijece, postavljene klupe u centralnom dijelu dvorista, promijenjeno, obnovljeno i postavljeno novo osvetljenje, zamijenjena rampa, a krug oko bolnice krase i staze za pješake.

Sve ovo se sada održava i dovodi u stanje kakvo je trebalo oduvijek da bude, dostojno jedne ovakve zdravstvene ustanove” istakao je dr Magdelinić.

Tadašnji predsjednik Opštine Berane Tihomir Bogavac izrazio je zadovoljstvo što Opština Berane, sa nadležnim ustanovama čiji je osnivač, može da pomogne pri sređivanju kompleksa bolnice, koja zaslužuje prema stručnom timu  ljekara i drugim kapacitetima da bude regionalni zdravstveni centar sjevera Crne Gore.

Tihomir Bogavac i dr Milorad Magdelinić/ foto: Opština Berane

Agencija za investicije i izgradnju Berana je do kraja 2021. godine izvršila planiranje terena sa nasipanjem u površini od 2500 kvadratnih metara i da su kompletne aktivnosti sprovedene materijalom, radnom snagom i mehanizacijom ovog preduzeća.

U toku 2021. godine započelo se sa asfaltiranjem i sređivanjem dijela pristupnih saobraćajnica u krugu bolnice u površini od 530 kvadratnih metara, kao i uklanjanje viška zemlje i nasipanje novog sloja radne zemlje na novoj planiranoj parkovskoj površini.

Foto: Opšta bolnica

Sportski centar donirao je Opštoj Bolnici sadnice tuja, dok je Opština Berane obezbijedila cvijeće. Radnici Sportskog centra i Opšte bolnice učestvovali su u sadnji i ostalim aktivnostima na uređenju zelenih površina

Foto:Opšta bolnica Berane

Povezane vijesti