Asfaltiranjem 3,96 km na osam putnih pravaca uspješno završen petogodišnji IFAD – RCTP projekat (2017-2022)

U pet beranskih mjesnih zajednica, kroz Projekat razvoja klastera i tranformacije ruralnih područja (RCTP) koji je započet 2017. godine, u okviru IFAD-a (Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj), asfaltirano je 3,96 km makadamskog puta na osam lokacija

Asfalterski radovi su izvedeni u mapiranim zonama dva klastera i to – klastera sjemenskog krompira koji je obuhvatio mjesne zajednice Štitare, Bubanje, Buče i Policu i klastera mesa koji čine mjesne zajednice Zagorje, Petnjik i Dapsiće.

Foto: Opština Berane

U MZ Dapsiće asfaltirano je 800 metara puta, od čega po 400 metara na potezima Kapela – Brdo Lutovaca i Bućkovići – Klisura.

Foto: Opština Berane

Na Polici 1.800 metara makadamskog puta zamijenjeno je asfaltnim, pa je u selu Mašte asfaltirano 800 metara puta, a na Goraždu i u Tmušiću po 500 metara.

U MZ Zagorje asfaltirano je 500 metara na potezu Škola – Nebojša, na Buču, u Joksimovića mali, urađeno je 260 metara asfaltnog puta, dok je u MZ Štitari, u zaseoku Kokovići, asfaltirano 600 metara nekada makadamskog puta.

Pomenute aktivnosti su sprovedene prema aplikacijama koje su odobrene u 2022. godini.

Postavljanjem zemljanih bankina za zaštitu ivica asfalta, koje će raditi izvođač radova “Tofi” iz Rožaja, biće okončani svi radovi u okviru projekta”, objavljeno je na sajtu Opštine Berane.

U okviru petogodišnjeg IFAD Projekta razvoja klastera i tranformacije ruralnih područja (RCTP), u opštini Berane, u šest mjesnih zajednica, koje je obuhvatio Projekat RCTP za razvoj ruralnih područja, završno sa 2022. godinom, urađena su dva vodovoda i asfaltirano 17,43 km seoskih puteva, što znatno doprinosi razvoju seoskog područja.

Povezane vijesti