Berancu izrečena kazna: Zabrana prilaska ženi i tašti, obavezno liječenje od alkoholizma

Optuženi je, kako piše u presudi, krivično djelo izvršio u alkoholisanom stanju zbog loše ekonomske situacije, izrazio je kajanje i uputio izvinjenje supruzi i tašti

Viši sud u Bijelom Polju odbio je kao neosnovanu žalbu osnovnog državnog tužioca iz Berana i potvrdio presudu Osnovnog suda u tom gradu izrečenu J. B. zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Prvostepenom presudom taj Beranac je oglašen krivim za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana.

Istom presudom sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti obavezno liječenje od alkoholizma u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Beranama, koja treba da traje dok postoji potreba za liječenjem okrivljenog, ali ne duže od izrečene kazne zatvora.

Takođe, istom presudom sud je optuženom izrekao mjeru zabrane približavanja oštećenima I.B. i S.К., kao i stanu u kojem one žive, jer postoji opasnost da bi okrivljeni prema tim licima ili na tom mjestu mogao ponovo da učini isto ili istovrsno krivično djelo.

Pomenuta mjera će trajati godinu po pravosnažnosti presude.

Optuženi je porodičan čovjek, nalazi se u teškoj materijalnoj situaciji, otac je četvoro maloljetne djece, siromašnog je imovnog stanja, do sada nije osuđivan, djelo je izvršio u alkoholisanom stanju zbog loše ekonomske situacije, izrazio je kajanje i uputio izvinjenje oštećenima, tj. supruzi i tašti, zbog čega se one nijesu pridružile krivičnom gonjenju niti postavile imovinskopravni zahtjev“ navodi se u odluci Višeg suda.

Sud smatra da bi svaka stroža, odnosno veća kazna za optuženog predstavljala odmazdu i ne bi uticala na njegovo prevaspitanje, već bi i dalje još više narušavala porodične odnose, koje su kroz presudu pokušali da normalizuju i da se optuženom da šansa da se popravi.

Cilj kažnjavanja nije odmazda već prevaspitanje optuženog da ubuduće ne vrši krivična djela. Zbog toga su svi navodi žalbe osnovnog državnog tužioca iz Berana neosnovani“ piše u odluci Višeg suda

Povezane vijesti