Bjelopoljska i nikšićka bolnica dobiće MR aparat

Javno zdravstvo trenutno raspolaže sa četiri magnetne rezonance i ima ugovor sa četiri privatne klinike gdje se o trošku države mogu uraditi pregledi, ukoliko postoje liste čekanja. Uprava tražila i novi skener za potrebe KCCG

Uprava za kapitalne projekte raspisala je krajem decembra tender za nabavku dva aparata za magnetnu rezonancu, koji će biti instalirani u bjelopoljskoj i nikšićkoj bolnici.

Javni zdravstveni sistem trenutno raspolaže sa četiri MR aparata, od kojih se tri nalaze u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), a jedan u beranskoj bolnici, koja bi u narednom periodu, prema obećanjima Ministarstva zdravlja, trebalo da bude transformisana u kliničko-bolnički centar.

Prema tenderskoj dokumentaciji, procijenjena vrijednost dva MR aparata za dvije opšte bolnice, bjelopoljsku i nikšićku, iznosi 1,56 miliona eura. Traženi su aparati jačine 1,5 Tesla, a zainteresovane kompanije podnose ponude do 2. februara.

Građani pregled magnetnom rezonancom trenutno mogu uraditi u KCCG i opštoj bolnici Berane, a ukoliko je vrijeme čekanja na tu uslugu duže od 45 dana, pregled može o trošku države da se dobije i u privatnim klinikama. KCCG ima tri aparata, od kojih je jedan u Institutu za bolesti djece. Prvi MR aparat država je dobila davne 2000. godine, dok su druga dva nabavljena 2018. godine.

U KCCG na ovaj pregled trenutno se čeka duže od mjesec.

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) u decembru 2021. potpisao je ugovore sa privatnim zdravstvenim ustanovama “Hipokrat” sa sjedištem u Podgorici i područnim jedinicama u Nikšiću i Kotoru, “Konzilijum” u Podgorici, kao i ustanovama “Tesla Medical” i “Stojanović Medical” koje se nalaze u Beranama. Ugovori su na snazi do novembra ove godine.

Ugovori sa privatnim klinikama u kojima se rade MR pregledi u situacijama kada u javnom zdravstvenom sistemu nema termina, na snazi su posljednjih sedam godina. Državna revizorska institucija (DRI) u 2017. godini je, analizirajući planiranje javnih nabavki medicinske opreme, utvrdila probleme i slabosti. Nijesu, međutim, analizirali da li je bolje nabaviti opremu ili ugovorom sa privatnim zdravstvenim ustanovama obezbijediti pružanje usluge pacijentima, ali su konstatovali da je za novac uplaćen privatniku po osnovu ugovora mogao da bude kupljen još jedan MR aparat za potrebe javnog zdravstva.

Beranska bolnica u martu prošle godine dobila je magnetnu rezonancu, ali i digitalni rendgen aparat, a nabavljena oprema vrijedna je 720.000 eura. Više od polovine, 432.000 eura obezbijeđeno je iz sredstava mehanizma NATO-a za pomoć u vanrednim situacijama, a preostalih 300.000 iz državnog budžeta.

Uprava za kapitalne projekte raspisala je javni poziv i za nabavku multislajsnog skenera (CT), za potrebe KCCG. Procijenjena vrijednost nabavke je 370.000 eura, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV), a traženo je i puno servisno održavanje, koje uključuje i isporuku rezervnih djelova i potrošnog materijala, u periodu od pet godina.

Najveća zdravstvena ustanova u zemlji, KCCG, trenutno ima tri skenera, od kojih se dva nalaze u Centru za radiološku dijagnostiku, a jedan u Institutu za bolesti djece.

U septembru prošle godine, dva skenera bila su u kvaru, a iz KCCG tada je saopšteno da je jedan od aparata u Centru za radiološku dijagnostiku, proizvođača Simens, instaliran 2009. godine, dok je 31. decembra 2021. izašao iz zvanične servisne podrške, pa nije moguće obezbijediti godišnji servisni ugovor. Prije četiri mjeseca odrađena je ad hok popravka tog aparata i servisiranje, za šta je izdvojeno skoro 12.000 eura.

Iz te ustanove više puta su saopštili da je na tom CT aparatu urađeno dvaput više snimanja od predviđenog broja i da je još prije nekoliko godina bio “zreo” za zamjenu

Povezane vijesti