Božović: Usvojen predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO na predlog SNP-a

Usvajanjem predloga SNP stvoreni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju bivših radnika KAP-a, uopšteno metalskog sektora. Pravda je zadovoljena, jer su oni sada dovedeni u ravnopravan položaj sa radnicima koji su ovo pravo ostvarili u prethodnom periodu.

„Socijalistička narodna partija kao prije svega partija socijalne pravde u kontinuitetu iskazuje brigu i konkretno djeluje u odnosu na potrebe naših građana“ istakao je poslanik SNP u Skupštini Crne Gore, Bogdan Božović

On je podsjetio na predloge SNPa koji su donijeli benefite građanima:

– naknade majkama sa 3+ djece,
– besplatni udžbenici,
– ukidanje takse euro po euro,
– povratak osam otetih penzija penzionerima,
– povećanje naknade nezaposlenim licima,
– zabranа davanja otkaza ženama u periodu trudnoće ili tokom porodiljskog odsustva.

„Fokus našeg djelovanja i u narednom periodu će biti pitanja koja se tiču životnog standarda naših građana.

Na kraju, želim od srca da čestitam radnicima koji će ostvariti pravo na penziju!“ zaključio je Božović

Povezane vijesti