CETINJSKI MANASTIR U SVOJINI DRŽAVE

Odluku da je Cetinjski manastir u svojini države Vlada je donijela dan uoči sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje, na kojoj je planirano da se raspravlja o inicijativi grupe građana za „vraćanje manastira u ruke Crnogorske pravoslavne crkve“.

Upravi za katastar i državnu imovinu juče je naređeno da bez odlaganja sprovedu odluku donijetu 2005. godine i u listu nepokretnosti za Cetinjski manastir umjesto Prijestonice upiše državu.

Takođe, naloženo im je da u listu nepokretnosti unesu zabilježbu otuđenja i opterećenja.

Uprava za katastar i državnu imovinu već je postupila po zaključku Vlade i upisala zabranu otuđenja na sve objekte i parcele koje koristi manastir Svetog Petra.

Povezane vijesti