D.O.O. „KOMUNALNO“ BERANE DOBILO NOVU KOMUNALNU OPREMU

U okviru programa IPA III – “Podrška pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena”, koji se realizuje kroz saradnju Crne Gore i Evropske unije, D.O.O. ,,Komunalno“ Berane  dobilo donaciju komunalne opreme, odnosno 80 kontejnera zapremine 1,1 m3,  5 kontejnera zapremine 5 m3 i vertikalnu presu za obradu prikupljenih reciklabila od 10t.

Komunalno preduzeće doniranu opremu dobilo je posredstvom saradnje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Udruženja komunalnih preduzeća Crne Gore.

Navedena oprema biće planski raspoređena na javnim površinama, na način što će dio dotrajalih i oštećenih kontejnera biti zamijenjen novim, dio će se rasporediti na novim lokacijama i jednim dijelom će se povećati broj kontejnera na već postojećim lokacijama. Kontejneri zapremine 5 m3 biće namijenjeni za odvoz kabastog i građevinskog otpada, a presa za obradu sekundarnih sirovina koristiće se u sklopu programa selektivnog odlaganja otpada.

Iz Komunalnog upućuju apel građanima da, u zimskim mjesecima u toku grejne sezone, užareni pepeo ne odlažu u kontenjere, već u komunalne posude koje su za tu namjenu predviđene. U prethodnom periodu određeni  broj kontejnera  uništen je upravo ovakvim načinom odlaganja užarenog pepela. ,, Potrebno je da svi damo svoj doprinos kako bi higijena životnog prostora na području naše opštine ostala na što većem nivou”- poručuju iz ovog preduzeća.

Povezane vijesti