Damjanović: Predlog rebalansa i predlog odluke o zaduživanju uskađeni sa Ustavom

Skupštinski Zakonodavni odbor je razmotrio predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta sa predlogom odluke o zaduživanju

Poslanici su konstatovali da su oba akta u skladu sa Ustavom i zakonom.

Odlučeno je da zbog razloga hitnosti oba akta stupe na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović rekao je da će predlaganje budžeta za 2023.godinu biti mnogo veći izazov nego rebalans budžeta za tekuću.

Rebalans treba posmatarti kao ono što je trenutno stanje javnih finansija i omogućavanje da se nastavi nesmetano funkcionisanje sistema do kraja tekuće godine. Uveliko teku pripreme za predlaganje budžeta za 2023.godinu to će biti mnogo veći izazov nego ovo što je pred vama. U kontekstu toga biće apel i molba da se zajedno sa parlamentarom razgovara i radi na najboljim budđetskim rješenjima za narednu godinu ” rekao je Damajnović na sjednici Zakonodavnog odbora.

Poslanica DPS Jovanka Laličić kazala je da se danas moramo zadužiti.

Budžetom za 22 godinu bili su planirani prihodi a nisu imali pokriće u Zakonima. Mislim da sve ovo pokazuje da smo imali neodgovornu Vladu koja je nedomaćinski poslovala, trošilo se više nego što imamo i danas smo došli u ovu situaciji – rekla je Laličić.

Odbor je nakon rasprave utvrdio je da su predlozi zakona o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu i predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu u Skladu sa Ustavom.

Povezane vijesti