Dan Republike u SFRJ: Zašto se slavio 29. novembar i kako je ukinut

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijeljeno je ordenje.

U SFRJ se slavilo pet državnih praznika, a poslednji u godini bio je 29. novembar, Dan Republike. Praznovao se dva dana i to sve do 14. novembra 2002. godine, kada je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Dan republike se od Drugog svjetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasijedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu. AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obilježja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula „maršal Jugoslavije“, na osnovu predloga koji je postavila slovenačka delegacija. Pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobjede nad fašizmom) i 4. jul (Dan boraca).

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijeljeno je ordenje. Radnici su koristili priliku da odu do rodnog sela ili na kraće putovanje.

Sa raspadom SFRJ u svim njenim republikama je prestalo obilježavanje 29. novembra, osim u SR Jugoslaviji.

Od 1997. godine 29. novembar se u SRJ praznovao kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika. Ovaj datum je posljednji put bio neradan 2001. godine, a naredne je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Izvor: telegraf.rs

Povezane vijesti

Milović isključen iz Pokreta Evropa sad

„Pozicija gospodina Milovića u Vladi Crne Gore biće otvorena uoči planirane rekonstrukcije 44. Vlade, a u skladu sa ostvarenim rezultatima u oblastima vladavine prava i

Sve toplije na ralaciji PES – DPS

Prošle sedmice, GO URA Dritana Abazovića je optužila Vladu Milojka Spajića (PES) da je imenovala više kadrova DPS-a, nego što je to učinila Vlada Duška