Danas je Aranđelovdan: Ko je bio Sveti Arhangel Mihailo?

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Sabor Svetog Arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila, poznatijeg kao Aranđelovdan.

Prema Svetom pismu, zbor angela obuhvata devet nebeskih činova, čji je artistratig Mihailo vojvoda. Njegovo ime govori da on posjeduje “neobičnu, besprimernu duhovnu silu” i na jevrejskom jeziku znači “ko je ravan Bogu”.

Još od ranih hrišćanskih vremena arhangel Mihailo se prikazuje kao vojvoda koji u desnoj ruci drži koplje sa platnenom pantljikom sa crvenim krstom na vrhu, a u lijevoj palmovu zelenu grančicu.

Arhangel Mihailo se smatra čuvarem pravoslavne vjere i borcem protiv vjerske jeresi. Poštuje se kao iscelitelj, borac i ratnik, čija se pomoć priziva i pod čiju se zaštitu stavljaju narodi i zemlje.

Kult arhangela Mihaila potiče iz 3. vijeka i razvio se najprije u Frigiji. Prema opštem vjerovanju, arhangel Mihailo prihvata duše umrlih i mjereći dobra i zla djela njihova na zemlji, šalje ih u raj ili pakao.

Sabor Svetog Arhangela Mihaila i ostalih nebeskih svetaca spada u nepokretne praznike i jedna je od najčešćih slava u našem narodu. Po broju ljudi koji ga slavi kao krsnu slavu, nalazi se na drugom mjestu.

Zaštitnik je loze Nemanjića, slava je Saborne crkve u Beogradu. Vjeruje se da ovaj zimski svetac luta prerušen u prosjaka kako bi nevjernike usmjerio na pravi put, a nevoljnicima pomogao.

A vjeruje se i da se pomoću vremenskih uslova na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina. Postoji i izreka: „Kakvo je vrijeme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cijele zime i proleća“.

Povezane vijesti