Đukanović, razriješeni direktor u MZ: Postigli smo iskorijske rezultate, za dvije godine u MZD inicirano 37 tendera i četiri konkursa za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

“Dokazali smo da se sa jasnom vizijom, znanjem, iskustvom i dobrim timom, i u periodu od samo dvije godine mogu postići odlični rezultati, posebno imajući na umu da su se aktivnosti odvijale u periodu COVID-a, a ujedno i u politički nestabilnom okruženju”, rekao je on između ostalog.

Za ovakav rezultat prije svega veliku zahvalnost, kako je naveo, duguje 42-oj i 43-oj Vladi, tačnije ministrima zdravlja na ukazanom povjerenju, delegaciji Evropske Unije na konkretnoj i sveobuhvatnoj podršci, Upravi za kapitalne projekte, Ministarstvu finansija, Ministarstvu prostornog planiranja, Ministarstvu nauke i svima onima koji su kroz visoku operativnost i razumijevanje dali nesebičan doprinos u ovom procesu.

Na juče održanoj sjednici Vlada Crne Gore je, između ostalih, razriješila i generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA) inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja Luku Đukanovića.

Đukanović je kazao da je razriješen što je uobičajena politička praksa kada dođe do formiranja nove Vlade, ali je istakao da je postigao dobre rezultate u periodu od imenovanja, tačnije 31. jula 2021. godine do danas. On tvrdi da je sa velikim entuzijazmom prihvatio poziv sa željom da doprinese razvoju zdravstvenog sistema, prenese znanje u upravljanju projektima i unaprijedi sistem koji će koristiti svima kako u Ministarstvu, tako i cjelokupnom zdravstvenom sistemu.

“S obzirom na kompleksan proces realizacije infrastrukturnih projekata, jedan od prvih koraka je svakako bio upoznavanje menadžmenta zdravstvenih ustanova sa procesom i potrebom angažovanja projektnih biroa koji će definisati potrebu za izgradnjom, rekonstrukcijom ili adaptacijom i pripremiti iste. Moram da izrazim veliku zahvalnost menadžmentu svih zdravstvenih ustanova koji su u koordinaciji sa mojim timom pripremili veliki broj projekata i prateću dokumentaciju”, istakao je on.

Prema njegovim riječima uprkos brojnim opstrukcijama kako unutar sistema, tako i od dežurnih „tastatura“ kritičara koji usljed nesposobnosti da konkretno doprinesu bilo čemu ili kome, a sposobni da manipulacijom i zamjenom teza zamajavaju javnost, uspjeli su da iniciraju 37 tendera i četiri konkursa za izgradnju/rekonstrukciju ili opremanje zdravstvenih ustanova širom Crne Gore, vrijednosti više od 50 miliona eura iz različitih izvora uključujući kapitalni budžet, EU sredstva, NKT sredstva, posredstvom donacija, projekata i ostalog.

Naglasio je istorijski rezultat jer nakon višedecenijskog zapostavljanja ili prije urušavanja javnog zdravstvenog sistema, kako kaže, pokrenuli su prijeko potreban investicioni ciklus koji je važan i u smislu ponovnog oživljavanja investicija koje su u prošlosti u potpunosti zamrle. Ovo je bio veoma težak proces i sada investicioni ciklus treba da dobije puni zamah, jer su se obezbijedile sve neophodne pretpostavke da se u narednih nekoliko godina značajno poboljšaju uslovi u svim zdravstvenim ustanovama.

“Da bismo sve navedeno realizovali morali smo da obezbijedimo adekvatan budžet i uporedna analiza pokazuje da je za 2023. godinu obezbijeđeno više sredstava nego ukupno za osam (8) godina zajedno u periodu od 2014.-2021”, dodao je on.

“Naglasio bih posebno da za rezultat imamo i dvije nove zgrade u finalnoj fazi u krugu KCCG u koje će se smjestiti tri klinike, zatim novi objekat u okviru Inistituta za javno zdravlje i mnogo drugih projekata manjih po iznosima ali ne i po važnosti”, kazao je Đukanović.

On je pomenuo i razvoj zdravstvenog turizma i pokretanje aktivnosti u cilju stvaranja ambijenta za razvoj ove oblasti. Istakao je organizaciju Hakatona tokom 2023. godine, a najznačajnije svakako je izrada Programa za podsticanje inovacija u funkciji unapređenja zdravstvenog turizma kroz istraživanje, razvoj i usvajanje novih tehnolgija sa pratećim budžetom od 500.000  eura u 2024. godini.

“Dokazali smo da se sa jasnom vizijom, znanjem, iskustvom i dobrim timom, i u periodu od samo dvije godine mogu postići odlični rezultati, posebno imajući na umu da su se aktivnosti odvijale u periodu COVID-a, a ujedno i u politički nestabilnom okruženju”, rekao je on između ostalog.

Za ovakav rezultat prije svega veliku zahvalnost, kako je naveo, duguje 42-oj i 43-oj Vladi, tačnije ministrima zdravlja na ukazanom povjerenju, delegaciji Evropske Unije na konkretnoj i sveobuhvatnoj podršci, Upravi za kapitalne projekte, Ministarstvu finansija, Ministarstvu prostornog planiranja, Ministarstvu nauke i svima onima koji su kroz visoku operativnost i razumijevanje dali nesebičan doprinos u ovom procesu.

Istakao je da najveću zahvalnost duguje svom timu iz Direktorata za projekte i kolegama iz Ministarstva zdravlja sa kojima je sarađivao i na koje je veoma ponosan i vjeruje da će uz novo rukovodstvo napraviti i bolje rezultate jer je zdravstvenom sistemu to potrebno i građani to zaslužuju

Povezane vijesti

Vlada u petak o Brđaninu

Komisija proslijedila izvršnoj vlasti Šaranovićev predlog za razrješenje direktora Uprave policije Vlada Crne Gore odlučivaće na sjednici u petak o razrješenju šefa policije Zorana Brđanina,