Đurišić: Ni osnova ni potrebe da izabrani doktori protestuju

Ministarstvo zdravlja podržava uvođenje tačnih i potpunih evidencija i pokazatelja za vrednovanje rada kojima se doprinosi boljim rezultatima i kvalitetu zdravstvene zaštite, a što je i bio osnov za povećanje zarada zaposlenih u zdravstvenom sistemu uz aktivnu preporuku, učešće i doprinos ovog Ministarstva.

Povodom najave Sindikata izabranih doktora Crne Gore da će protestovati zbog toga što su se Ministarstvo zdravlja i Vlada oglušili o njihove zahtjeve i nijesu se odazvali pozivu na sastanak, iz Ministarstva zdravlja su nam saopštili da pomenuti Sindikat nije reprezentativan, niti je od strane poslodavca kao takav predložen, te se nijesu stekli uslovi za održavanje sastanka.

Iz Sindikata izabranih doktora Crne Gore su ranije saopštili da je novim Granskim kolektivnim ugovorom načinjena nepravda prema izabranim doktorima i da zahtijevaju da se na već majske zarade vrati strukturirani model obračunavanja plata uz kapitacije i usluge.

Generalni direktor Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Stevan Đurišić kazao je, za Portal RTCG, da Ministarstvo zdravlja sve aktivnosti sprovodi transparentno i uz dogovor sa svima u zdravstvenom sistemu, pa je i Sindikat izabranih doktora Crne Gore na jasan način informisan o svim pitanjima i činiocima zarade doktorima, te nema osnova i potrebe za protestima, a posebno za protestima koji su, kako je kazao, usmjereni na postizanje drugih ciljeva.

Na pitanje zbog čega nije održan sastanak sa Sindikatom izabranih doktora Crne Gore, iz Ministarstva su nam kazali da se sastanci i pregovori vode samo sa predstavnicima reprezentativnih sindikata.

„Zakonom o reprezentativnosti sindikata (Sl. list CG br. 12/18) propisano je da samo sindikat koji je registrovan kao reprezentativni sindikat, ima parvo na pregovaranje i učešće u rješavanju kolektivnih radnih sporova. Budući da Sindikat izabranih doktora Crne Gore nije reprezentativan, niti je od strane poslodavca kao takav predložen, to se nijesu stekli uslovi za održavanje sastanka koji je predložen od strane tog sindikata“, kazao je Đurišić.

Đurišić je kazao da Ministarstvo zdravlja stoji na raspolaganju za vođenje svih pregovora i održavanje sastanaka kako bi se zdravstveni sistem unapređivao, pa tako i kada je u pitanju Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost.

„Međutim, sastanak i pregovori vode se samo sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, a koji su zajedno sa Ministarstvom zdravlja potpisnici Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, tako da se sporazum o uslovima zaposlenih i eventualne izmjene na taj način i postižu”, istakao je on.

Povodom navoda Sindikata izabranih doktora da izmjene GKU znatno urušavaju kvalitet pružanja zdravstvenih usluga  pacijentima, iz Ministarstva zdravlja su kazali da nijesu upoznati o uticaju izmjena na kvalitet zravstvene zaštite.

„Ni u kom slučaju ne može se dovesti u međuzavisnost finansiranje i stepen kvaliteta zdravstvene zaštite, jer se obračun vrši prema utvrđenim kriterijumima u skladu sa pozitivnim propisima, dok se pružanje i obezbjeđivanje zdravstvene zaštite vrši u skladu sa principima medicinske doktrine”, kazao je Đurišić.

On je istakao da se kvalitet zdravstvene zaštite poboljšava.

„Način plaćanja i visina zarade čija se isplata vrši shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ne doprinosi urušavanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, jer pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite koji se dostavljaju nadležnima, odnosno direktoru i IJZ, pokazuju da se kvalitet unapređuje, a u svakoj zdravstvenoj ustanovi je i obrazovana komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, koja prati pokazatelje kvaliteta i predlaže mjere za njeno unapređenje. Takvog predloga nije bilo, niti je Ministarstvo zdravlja upoznato o uticaju ovih izmjena na kvalitet zravstvene zaštite”, kazao je Đurišić.

Naglasio je da za svoj rad doktori imaju zaradu prema koeficijentu utvrđenom Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i shodno tome vrši se i obračun zarada, kao i za sve zaposlene.

Objašnjava da Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je donosilac Fond za zdravstveno osiguranje, predstavlja akt koji nema u zakonu osnov za donošenje, odnosno utemeljenje u skladu sa važećim propisima i konačno akt koji prethodno nije objavljivan u Službenom listu Crne Gore kako bi po istom postojala eventualna mogućnost vršenja usluga i na naknada za obavljene preglede.

„U sklopu Projekta unapređenja sistema zdravstva Crne Gore (koji je okončan) donijeta je i Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga koju je i prepoznao tadašnji Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost, a Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost (,,Sl. List CG” br. 30/2016, 9/2020, 142/2021 I 130/2022) je zaradu odredio shodno zakonu, a ne Metodologiji određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga iz vremena Projekta unapređenja sistema zdravstva Crne Gore“, istakao je Đurišić.

Kako je kazao Đurišić, Ministarstvo zdravlja podržava uvođenje tačnih i potpunih evidencija i pokazatelja za vrednovanje rada kojima se doprinosi boljim rezultatima i kvalitetu zdravstvene zaštite, a što je i bio osnov za povećanje zarada zaposlenih u zdravstvenom sistemu uz aktivnu preporuku, učešće i doprinos ovog Ministarstva.

Povezane vijesti