DODATNI ROK ZA STUDENTE SA JEDNIM PREOSTALIM ISPITOM

➡️Prijave za dodatni ispitni rok, vršiće se 19. oktobra 2021. godine, dok će rok biti organizovan 21. oktobra 2021. godine

➡️Studentima završne godne osnovnih studija obima najmanje 180 ECTS kredita, kojima je do završetka osnovnih studija ostao jedan nepoložen predmet, odobren je dodatni ispitni rok, odlučeno je na elektronskoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore.

 – Prilikom donošenja navedene odluke Senat se rukovodio činjenicom da se specijalističke studije, saglasno izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, organizuju još ovu i narednu studijsku godinu, te da se odobravanjem dodatnog roka sa studentima našlo kompromisno rješenje. Takođe, prilikom utvrđivanja prijedloga Senat je u obzir uzeo okolnosti izazvane epidemijom Kovid-19, te činjenicu da za ovaj dodatni rok važe ista pravila kao i za dodatni rok koji je organizovan u okviru septembarskog ispitnog roka, kao i da studenti imaju dovoljno vremene da pripreme gradivo, imajući u vidu da su zaostali predmet odslušali i polagali u više ispitnih rokova –saopšteno je iz UCG. 

Verifikacija ocjena na vijećima izvršiće se zaključno sa 25. oktobrom 2021. godine.

Izdavanje uvjerenja o završenim osnovnim studijama vršiće se 26. oktobra 2021. godine

Povezane vijesti