DOO “Komunalno” sprovelo akciju čišćenja aerodromske piste

DOO „Komunalno“ Berane je sprovelo vanrednu akciju čišćenja aerodromske piste u Beranama, kao i zelene površine oko piste.

“U akciji čišćenja su učestvovali zaposleni u našem Društvu sa mehanizacijom. Kako je na zelenim površinama oko piste bila odložena velika količina komunalnog otpada, građevinskog otpada i zemlje, a samim tim formirane i divlje deponije,  akcijom je obuhvaćeno čišćenje površina, sakupljanje otpada i njegov odvoz. Kako čišćenje navedene površine nije predviđeno planom redovnog održavanja čistoće koji finansira Opština Berane, svako formiranje divljih deponija izaziva vanredne troškove koji nastaju uslijed organizovanja akcija čišćenja istih, što u složenoj ekonomskoj situaciji negativno utiče na rad našeg Društva i Opštine Berane” kazali su iz DOO Komunalno preduzeće Berane.

Divlje deponije su u većoj mjeri bile formirane na dijelu aerodromske piste u MZ Lužac.

“Apelujemo na dio nesavjesnih građana koji na nelegalan način odlažu otpad na mjestima koja nisu predviđena za to, da to prestanu da rade. Napominjemo, da samim tim postupkom krše zakon i rizikuju da budu sankcionisani i što je najbitnije zagađuju životnu sredinu u kojoj žive i oni sa svojim porodicama” kazali su iz Komunalnog i pozvali da građane da prijave Komunalnoj uoliciji ukoliko uoče da neko od građana odlaže otpad van komunalnih posuda.

Povezane vijesti

Uhapšena Direktorica ASK-a Jelena Perović?

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović uhapšena je danas u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO)? Službenici SPO ušli su jutros sa nalogom za

Pretres u prostorijama ASK-a

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) ušli su jutros sa nalogom za pretres u zgradu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK). SPO je blokirao zgradu i u