FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POTPISAO UGOVORE SA 79 PRIVATNIH APOTEKA U 79 APOTEKA LJEKOVI NA RECEPT BEZ LIMITA

Pomoćnik direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Vladimir Obradović kazao je da građani ljekove na recept mogu podizati u 79 privatnih apoteka koje su prvog dana oktobra potpisale ugovore sa Fondom. Na tender su se javile 122 apoteke, ali 41 nije ispunila uslove. Obradović je istakao da apoteke nemaju limit i da mogu izdati ljekove u neograničenom iznosu ako postoji toliko interesovanje osiguranika.
Napominje i da je ispoštovano pravilo da jedno pravno lice ne može da izdaje ljekove u više od dvije apoteke.

„Od 1. oktobra započelo je izdvanje ljekova na recept u 79 apoteka koje su potpisale ugovore sa Fondom. Jedna trećina, ili 43 apoteke, po žalbama kod drugostepenog organa upućena je da ispravi dokumentaciju koja je bila neispravna tokom javnog poziva. Te apoteke nijesu zadovoljile kriterijume javnog poziva i predale su nepotpunu dokumentaciju. Ostavljena im je mogućnost žalbe kod Ministarstva zdravlja. Ugovorom je propisano koji se ljekovi mogu izdavati, a koji ne. To je praksa od prvog ugovora koji je potpisan sa privatnim apotekama. Ne postoji limit kada je riječ o finansijskoj vrijednosti prometovanih medikamenata. Postoje limit koji ljekovi mogu da se izdaju, jer uslove hladnog lanca za čuvanje određenih terapija i ljekova za onkološke pacijente ne ispunjavaju sve apoteke. To može samo Montefarm u svojoj centrali. Zasad sve funkcioniše bez ikakvog zastoja“ rekao je Obradović.

On je istakao da će Fond pratiti poštovanje ugovora od strane privatnih apoteka.

„Postoje redovne i vanredne kontrole izdavanja ljekova. Mi ćemo biti zadovoljni ako budu zadovoljni naši osiguranici. Sve je rađeno u skladu sa evropskom praksom i zakonima ove države“ naglasio je Vladimir.

Iz Fonda su ranije saopštili da ponuđači čiji su osnivači pravna ili fizička lica mogu dostaviti ponudu za najviše dvije apoteke za teritoriju Podgorice, a za ostale opštine na teritoriji Crne Gore mogu dostaviti ponudu za najviše jednu apoteku po svakoj opštini.

„Ponuđač mora da dostavi izjavu o prihvatanju cijena, sa rokom plaćanja do 60 dana od dana ispostavljanja fakture U slučaju da ponuđač dostavi veći broj pojedinačnih ponuda, prednost ima ponuda koja je ranije zaprimljena. Postupak prikupljanja ponuda javnim pozivom smatra se uspjelim ako je prispjela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda. Neblagovremeno dostavljene prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi traženi dokazi i obrasci, neće se razmatrati u postupku izbora ponuda. Odluka o izboru apoteka sa kojima je zaključen ugovor donijet je na osnovu izvještaja komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, prema kriterijumima iz Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju“ zaključio je Obradović.

Izvor: portal Dan

Povezane vijesti

U Kolumbiji ubijen Žabljačanin

Pogođen je sa tri hica, a tamošnje vlasti pokušavaju da identifikuju ubice uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera Žabljačanin S.M ubijen je juče oko podne