Fond za zdravstveno osiguranje: Privatnim zdravstvenim ustanovama uplaćeno skoro tri miliona evra

Svaki odlazak u privatnu zdravstvenu ustanovu bez uputa izabranog ljekara i predloga odgovarajućeg konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore, bi u tom slučaju bio o trošku osiguranika

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore podstaknut serijom sponzorisanih tekstova od strane davaoca zdravstvenih usluga koji sa Fondom imaju zaključen Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga, a u kojim tekstovima se ističe da davaoci zdravstvenih usluga besplatno pružaju usluge osiguranicima Fonda ističu sledeće:

Sva osigurana lica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, koja na osnovu uputa izabranih ljekara a po predlogu odgovarajućeg konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore, za usluge koje su ugovorene izmedju Fonda za zdravstveno osiguranje i privatnih zdravstvenih ustanova kao davaocima usluga, koje javni zdravstveni sistem ne može da omogući u zakonom predviđenom roku, ne liječe se u privatnim klinikima besplatno.

Naime, za svaku pruženu uslugu a koja je sastavni dio ugovora a za koju je pacijent upućen od strane svog izabranog ljekara u privatnu zdravstvenu ustanovu, Fond za zdravstveno osiguranje davaocu usluge vrši plaćanja date usluge u ugovorenim iznosima. Po ovom osnovu od početka godine do danas Fond je privatnim zdravstvenim ustanovama uplatio iznos od 2.972.310,90€.

Svaki odlazak u privatnu zdravstvenu ustanovu bez uputa izabranog ljekara i predloga odgovarajućeg konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore, bi u tom slučaju bio o trošku osiguranika.
Poštovani osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje, za sve usluge koje vam pruže privatne zdravstvene ustanove, a u utvrđenoj zakonskoj proceduri, ne idu na teret privatnih zdravstvenih ustanova već na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, poručili su iz ove ustanove.

Povezane vijesti