Formirani timovi za prevenciju trgovine ljudima u lokalnim zajednicama

U okviru projekta “FREEDOMKEEPERS: Mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima”, Pravni centar je formirao mobilne preventivne timove za djelovanje na lokalnom nivou u tri opštine Bar, Podgorica i Berane.

Ovaj projekat prepoznaje dvije društveno marginalizovane grupe u Crnoj Gori kao najizloženije riziku da postanu žrtve trgovine ljudima – djecu i omladinu iz lokalnih romsko-egipćanskih zajednica, te migrante. Izloženost RE populacije, naročito njenih najosjetljivijih grupa – djece i mladih, dominantno je uslovljena njihovim marginalizovanim društvenim položajem i začaranim krugom siromaštva iz kojeg teško izlaze.

Budući da se edukacijom ciljnih grupa uvećavaju šanse za preventivno djelovanje, projekat predviđa aktivnosti kojima se rizične grupe upoznaju s problemom trgovine ljudima i uče kako da prepoznaju i izbjegnu dolazak u rizične situacije.

U okviru projekta “FREEDOMKEEPERS: Mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima”, pravnici i edukatori s bogatim iskustvom rada s marginalizovanim grupama, naročito sa RE populacijom i migrantima, odlaziće među rizične grupe kako bi ih osvješćivanjem o ozbiljnosti rizika i obukom naučili kako da zaštite sebe i svoje bližnje od opasnosti upadanja u mrežu krijumčara i trgovaca ljudima

Mobilni timovi će sprovoditi redovne terenske posjete, tokom kojih će razgovarati sa ljudima i relevantnim lokalnim institucijama, kako bi identifikovali potencijalne slučajeve trgovine ljudima i uputili ih na dostupne mehanizme podrške.

Projekat “FREEDOMKEEPERS: Mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima” sprovodi se u okviru programa “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help-Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje (CeMi), Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacije Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR).

Povezane vijesti