Izbila svekrvu i dobila dva mjeseca uslovno

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio prvostepenu presudu M.B.

Okrivljenoj je izrečena i mjera bezbjednosti zabrane približavanja oštećenoj S.B., koja će trajati dvije godine od dana pravosnažnosti presude

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu nižestepenog suda kojom je M.B. iz tog grada osuđena na uslovnu kaznu za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Odluku je donijelo vijeće sudija u sastavu Ivan Adamović, predsjednik, i Vukomir Bošković i Dragan Mrdak, članovi.

– Presudom Osnovnog suda M.B. je oglašena krivom zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i izrečena joj je uslovna osuda, kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od dva mjeseca i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljena za vrijeme od dvije godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Okrivljenoj je izrečena i mjera bezbjednosti zabrane približavanja oštećenoj S.B., koja će trajati dvije godine, računajući od dana pravosnažnosti presude. Okrivljena je obavezana da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 90,50 eura u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja – piše u obrazloženju presude Višeg suda.

Sudije drugostepenog suda su konstatovale da se u žalbi neosnovano navodi da je prvostepeni sud olakšavajuće okolnosti na strani okrivljene prenaglašeno cijenio u njenu korist i da nije uzeo u obzir ostale okolnosti.

Na prvostepenu presudu žalbu je uložilo Osnovno državno tužilaštvo. Viši sud je prihvati žalbu ODT-a i preinačio prvostepenu presudu u pogledu visine kazne.

M.B. je na teret stavljeno da je fizički nasrnula na svoju svekrvu. Na strani okrivljene su bile olakšavajuće okolnosti i porodične prilike, s obzirom da je majka četvoro djece, od kojih su dvoje maloljetno, da je u obavezi njihovog izdržavanja, da joj je suprug obolio od teške bolesti, kao i njena ranija neosuđivanost, ali i da se tokom postupka držala korektno i iskazala iskreno kajanje i žaljenje, kao i činjenica da se oštećena nije pridružila krivičnom gonjenju. Otežavajućih okolnosti nije bilo.

Izvor: Dan

Povezane vijesti