Kovač – Medoks: Jake institucije preduslov za stabilnu Crnu Goru

Ona je istakla da UK, bez obzira na njeno istupanje iz Evropske unije (EU), smatra da su vladavina prava i evropske integracije Crne Gore važne, kako bi se osigurala otpornost države na spoljne uticaje

Jake institucije su preduslov za stabilnu Crnu Goru i predstavljaju dobru osnovu za dalji napredak i dostizanje ciljeva koji se odnose na vladavinu prava, poručeno je sa sastanka crnogorskog ministra pravde Marka Kovača i britanske ambasadorke Karen Medoks.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Medoks je zahvalila na tome što se dosadašnji rad sa tim resorom odvijao u duhu dobre saradnje, a posebno u okviru zajedničkih projekata koji se odnose na edukaciju sudija i poboljšanja uslova za njihov rad.

Sagovornici su poručili da će ta saradnja biti intenzivnija, jer je naredni period izuzetno bitan za Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Medoks je rekla da će Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori.

Svjesni smo da pred Vladom i Ministarstvom pravde stoje važni i krupni zadaci posebno kada je pitanju jačanje institucija vladavine prava“, rekla je Medoks.

Ona je istakla da UK bez obzira na njeno istupanje iz Evropske unije (EU), smatra da su vladavina prava i evropske integracije Crne Gore važne, kako bi se osigurala otpornost države na spoljne uticaje.

Na sastanku je zaključeno da su jake institucije preduslov za stabilnu Crnu Goru i kao takve predstavljaju dobru osnovu za dalji napredak i dostizanje ciljeva koji se odnose na vladavinu prava, pravnu sigurnost i stabilnu ekonomsku i društveno-političku situaciju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je iz ambasade poručeno da je izuzetno važno nastaviti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i unaprjeđivati zakonodavni okvir kojim će se unaprijediti položaj žrtava u postupcima pred crnogorskim sudovima.

Kovač je rekao da su sve pokrenute teme prioritetne za Ministarstvo pravde, i da će institucionalno hrabriti sve sudije i pružati im bezrezervnu podršku kako bi svoje funkcije obavljali slobodno, nezavisno i nepristrasno, odnosno u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima.

Navodi se da su Kovač i Medoks razgovarali o dugom trajanju pojedinih sudskih procesa i implikacijama za pravo na suđenje u razumnom roku.

To su slabosti našeg sistema, kako u građanskim tako i u krivičnim postupcima“, rekao je Kovač.

On je istakao da na takav način Crna Gora ne pruža pravnu sigurnost i zaštitu građanima, kao ni stranim investitorima.

Kovač je, kako se navodi, upoznao Medoks da je formirana Komisija za kodifikaciju građanskog zakonika, o čemu je informisao i direktoricu Centra za pružanje pravne pomoći u pogledu zaštite ljudskih za Zapadni Balkan, Biljanu Brejtvejt, koja je pri prethodnim susretima izrazila spremnost da Centar pruži svu neophodnu podršku za realizaciju tog važnog projekta.

Kovač je pojasnio da će u narednom periodu biti usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

On je dodao da će biti usvojene i izmjene Krivičnog zakonika gdje će se ići u pravcu podizanja zakonskog maksimuma propisanih kazni za počinioce krivičnih djela iz grupe tzv. rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, čime će se postići veća zaštita ranjivih kategorija.

Navodi se da je Medoks uručila Kovaču poziv na Konferenciju ministara na temu slobode vjeroispovjesti ili uvjerenja koja će biti održana u Londonu, od 5. do 6. jula, naglasivši značaj jednake primjene ovog prava prema svim vjerskim zajednicama i relevantnost teme za prilike u Crnoj Gori.

Kovač je zahvalio na pozivnici i kazao da će Ministarstvo pravde pružati podršku svim vjerskim zajednicama u domenu svojih nadležnosti.

Medoks je, kako se dodaje, pohvalila Crnu Goru kao lidera u regionu kada se radi o životnom partnerstvu LGBT+ osoba i kazala da će UK u tom smjeru nastaviti da podržava Crnu Goru.

Ministar je upoznao ambasadorku da su u proceduri izmjene Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o parničnom postupku”, kaže se u saopštenju.

Kovač je rekao da će predmetnim izmjenama ti zakoni biti usklađeni sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i na taj način će se doći do bolje zaštite i efikasnijeg ostvarivanja prava tih osoba.

Najavljen je zajednički projekat sa međunarodnom nevladinom organizacijom Kemoniks koja pokreće regionalni projekat sa sjedištem u Crnoj Gori, pri čemu je glavni cilj podizanje povjerenja u pravosudni sistem i borba protiv organizovanog kriminala.

U sklopu tog projekta, predviđen je širok program aktivnosti od kojih će veliki dio biti realizovan u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju

Povezane vijesti