Luku nakon dvije decenije vraćaju Budvi

Vlada premijera Dritana Abazovića je prije mjesec usvojila Odluku o preuzimanju Luke Budva, te dala saglasnost na Sporazum između Javnog preduzeća i Opštine kojim se lokalnoj upravi daje marina na privremeno korišćenje do raspisivanja tendera i izbora koncesionara.

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj potpisaće danas ugovor kojim će to javno preduzeće lokalnoj upravi ustupiti na privremeno korišćenje Luku Budva kod Starog grada.

Time se Luka Budva, nakon cijele dvije decenije od kada je data na upravljanje privatnoj kompaniji, ponovo vraća Opštini na upravljanje. Lukom Budva do sada je upravljala američka kompanija “Stratex”.

Vlada premijera Dritana Abazovića je prije mjesec usvojila Odluku o preuzimanju Luke Budva, te dala saglasnost na Sporazum između Javnog preduzeća i Opštine kojim se lokalnoj upravi daje marina na privremeno korišćenje do raspisivanja tendera i izbora koncesionara.

Javno preduzeće i Opština, kada je na njenom čelu bio Marko Carević su u julu 2021. zaključile predlog ugovora o ustupanju starogradske marine lokalnoj upravi, te zatražile od tadašnje Vlade da da saglasnost. Čelni ljudi Morskog dobra i Opštine Mikijelj i Božović su u januaru ove godine uputili zahtjev za realizaciju Sporazuma o ustupanju na korišćenje Luke Budva Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kako bi bio dostavljen Vladi na odlučivanje.

Zahtjev je uslijedio nakon što je Privredni sud usvojio prigovor Morskog dobra te ukinuo privremenu mjeru koju je donio raniji predsjednik tog suda Blažo Jovanić.

Opština i dosadašnji zakupac marine su postigli dogovor, pa će prenos upravljanja biti realizovan bez protivljenja, prenose Vijesti.

Morsko dobro je još u aprilu 2002. zaključilo Ugovor o korišćenju morskog dobra, a potom još i 14 aneksa za svaku narednu godinu. Firma sa kojom su zaključivani ugovor i aneksi mijenjala je ime, pa je osnovni ugovor zaključen sa ER. VE. Montemarine, da bi od prvog do 13 aneksa zaključivano sa MC Marina, dok je 14. aneks zaključen sa Dukley marina.

Osnovnim ugovorom i aneksima Dukley marina je koristila dio izgrađene obale i akva prostor u zahvatu Luke Budva. Riječ je o izgrađenoj obali sa privezištima. Na osnovu zahtjeva koji je u avgustu 2007. tadašnja firma MC Marina podnijela i Investicionog programa uređenja Luke Budva u periodu od 2007. do 2010, Upravni odbor Javnog preduzeća je prihvatio i usvojio da se osnovni ugovor produži za period od deset godina, računajući od isteka osnovnog ugovora, odnosno od 11. aprila 2017. do 11. aprila 2027. Uslov je bio da MC Marina u periodu od tri godine realizuje trajna investiciona ulaganja u morsko dobro u visini od najmanje 700 hiljada eura.

Tada je zaključen aneks VI osnovnog ugovora, kojim je predviđeno da će osnovni ugovor biti produžen za dodatnih deset godina. Dukley marina je dostavila dokumentaciju da su investicioni radovi koji su realizovani u Luci u periodu od 2007. do 2010. i prelazili vrijednost 700 hiljada eura

Povezane vijesti