Milatović ODBIO Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je predviđeno veće finansiranje za nerazvijene sjeverne opštine

Smatra to „dovođenjem u neravnopravan položaj primorskih opština“

Ovim potezom predsjednik države Jakov Milatović zakinuo je sjevene opštine za stotine hiljada eura

Predlog Zakona

Navodeći razloge ponovnog vraćanja Skupštini na odlučivanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Milatović je naveo da su usvojenim zakonom, pored ostalog, ustupljeni prihodi opština, po osnovu dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica prema mjestu prebivališta lica koje ostvaruje dohodak, smanjeni za opštine primorskog i središnjeg regiona sa dosadašnjih 50 na 40 odsto.

Navedeno zakonsko rješenje, kako je dodao, sadrži nedostatke i njegovom primjenom u praksi bi se ostvarili negativni efekti po razvoj lokalnih samouprava primorskog i središnjeg regiona, posebno imajući u vidu da su budžeti tih lokalnih samouprava usvojeni u skladu sa važećim Zakonom. Milatović takođe smatra da se usvojenim Zakonom dovode u neravnopravan položaj lokalne samouprave primorskog i središnjeg regiona, „a posebno nerazvijene lokalne samouprave koje pripadaju ovim regionima među kojima ima i onih koje se već dugi niz godina nalaze u kategoriji razvijenosti ispod crnogorskog prosjeka“.

„Izmjene Zakona na ovaj način, bez jasnih kriterijuma kada je u pitanju stepen razvijenosti, dovele bi do paradoksalne situacije da pojedine nerazvijene opštine iz Primorskog i Središnjeg regiona, koje primaju novac iz Egalizacionog fonda, ostaju bez dijela ustupljenih prihoda, koji se usmjeravaju na nerazvijene opštine iz Sjeverne regije“, navodi se u saopštenju.

Usvojenim izmjenama, dodaje se, uvodi se novi institut finansijskog ujednačavanja opština, pored postojećeg Egalizacionog fonda, koji daje diskreciono pravo Ministarstvu finansija da raspolaže sredstvima bez utvrđenih zakonskih kriterijuma i utvrđene procedure raspodjele.

„Važno je istaći i da se, uvažavajući princip solidarnosti i činjenicu da razvijene opštine imaju veću ekonomsku sposobnost da doprinose društveno-ekonomskom razvoju Crne Gore, smanjivanje razvojnog jaza ne može postići tako što se usporava rast razvijenih opština, ali i onih nerazvijenih, u Središnjem i Primorskom regionu, što se nesumnjivo čini smanjenjem ustupljenih prihoda“, piše u saopštenju

Povezane vijesti

TO Berane na Sajmu turizma u Beogradu

Turistička organizacija Berane će tradicionalno predstaviti ponudu našeg grada na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Sajam je otvoren danas pod sloganom “Avantura počinje ovde”