Ministarstvo prosvjete: Ne ukidamo pravo na asistente u nastavi

Ministarstvo prosvjete je, kako su naveli, više puta direktorima svih obrazovno-vaspitnih ustanova u pisanom, ali i neposrednom kontaktu ukazalo na ulogu asistenata u nastavi, a samim tim i njihovu ulogu i odgovornost u pogledu inkluzivnog obrazovanja

Ministarstvo prosvjete ne ukida pravo na asistente u nastavi, naprotiv, svim obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su ispunile propisane uslove odobrilo je potreban broj asistenata, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da su uradili analizu stanja u školama u pogledu potrebe za asistentima u nastavi i u skladu sa tim utvrdili potreban broj asistenata u školama, uzimajući u obzir prelazak djece iz jednog u drugi nivo obrazovanja.

Kako su rekli, nepotrebnim, neracionalnim, pa i nezakonitim akumuliranjem asistenata dolazi se u situaciju nenamjenskog trošenja sredstava iz budžeta, a pritom se ne pomaže djeci kod koje postoji stvarna potreba za tim vidom podrške.

„Ministarstvo prosvjete ne ukida pravo na asistente u nastavi, naprotiv, svim obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su ispunile propisane uslove, odobrilo je potreban broj asistenata“, navodi se u saopštenju.

Iz tog Vladinog resora kazali su da nijesu odgovorni za pojedine rukovodioce obrazovno- vaspitnih ustanova, koji su angažovali ili zaposlili asistente u nastavi suprotno propisima koji regulišu tu oblast.

Ministarstvo prosvjete je, kako su naveli, više puta direktorima svih obrazovno-vaspitnih ustanova u pisanom, ali i neposrednom kontaktu ukazalo na ulogu asistenata u nastavi, a samim tim i njihovu ulogu i odgovornost u pogledu inkluzivnog obrazovanja.

Iz tog resora podsjetili su da su organizacija i radna mjesta u vaspitno-obrazovnim ustanovama utvrđena pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi organ upravljanja ustanove na predlog direktora.

Kako su naveli, saglasnost na taj akt daje Ministarstvo prosvjete, u skladu sa zakonom i propisanim normativima.

Iz Ministarstva su kazali da ustanova može raspisati konkurs za zasnivanje radnog odnosa ako su ispunjeni zakonski uslovi, odnosno ako je mjesto sistematizovano i odobreno, obezbijeđena finansijska sredstva i nema mogućnosti da izvršilac bude preuzet iz druge ustanove.

Kako su rekli, kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa sa asistentima u nastavi, to radno mjesto, kao i ostala, mora biti sistematizovano, odobreno, moraju biti obezbijeđena finansijska sredstva i da ne postoji mogućnost preuzimanja iz druge ustanove.

„Napominjemo da direktori ustanova moraju poštovati zakon i propise prilikom zaključenja ugovora u trajanju do 30 dana, koji je, u izuzetnim slučajevima, predviđen Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju“, kaže se u saopštenju.

Takođe su, kako se navodi, dužni da tim osobama pruže precizne i tačne podatke o sistematizovanim i slobodnim radnim mjestima i potencijalnim mogućnostima za zasnivanje radnog odnosa.

Iz Ministarstva su rekli da se u utvrđivanju potrebnog broja asistenata polazi od zakonskih odredbi kojima je definisana uloga tih izvršilaca.

Zakon je, kako su naveli, jasno ukazao na ulogu asistenata u nastavi kao tehničke podrške u pogledu obezbjeđivanja pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću za djecu sa teškim tjelesnim smetnjama, umjerenim intelektualnim smetnjama, bez ostatka vida, potpunim gubitkom sluha i iz spektra autizma.

„U skladu sa IROP-om (individualno razvojno obrazovni nastavni planovi) i rasporedom časova, određuje se obim podrške koju asistent u nastavi pruža pod nadzorom nastavnika, stručne službe i direktora škole“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da jedan asistent u nastavi može biti angažovan za više djece, odnosno učenika.

Oni su kazali da puno radno vrijeme asistenta u nastavi iznosi 40 sati u radnoj sedmici.

Iz Ministarstva su rekli da je osnovni cilj da se dijete sa smetnjama u razvoju ne izoluje i ne stavlja u položaj zavisnosti od asistenta, već da se orijentiše ka samostalnosti i vršnjačkom iskustvu.

„Dakle, nastavnici (koji su prolazili brojne obuke u prethodnom periodu) su izvođači nastave u kojoj primjenjuju bazična i znanja iz procesa profesionalnog razvoja u svakodnevnom radu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da stručni saradnici po opisu pružaju podršku individualno, ili u nastavi.

Iz Ministarstva prosvjete rekli su da kontinirano insistiraju na jasnim ulogama i odgovornostima zaposlenih u školama, prvenstveno nastavnog kadra, ali i vaspitača koje imamo u prvom razredu osnovne škole.

„Od rukovodioca ustanove se očekuje odgovorno ponašanje koje afirmiše, a ne obesmišljava inkluzivne vrijednosti, i pokazuje da se svi profesionalno odnosimo prema djeci, državi i njenim resursima“, kaže se u saopštenju

Povezane vijesti