Ministarstvo zdravlja i Američka privredna komora potpisali Memorandum o saradnji

Šćekić je poručio da vjeruje da kao društvo i zajednica oblast zdravlja svi držimo visoko na listi prioriteta jer samo zdravo društvo može doprinositi razvoju i biti okosnica prosperiteta i napretka zemlje u svim njenim oblastima

Američka privredna komora i Ministarstvo zdravlja potpisali su Memorandum o saradnji u okviru novog programa Komore pod nazivom „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“. Memorandum su potpisali ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović

Ovim Memorandumom Američka privredna komora i Ministarstvo zdravlja otvaraju prostor za saradnju u sveukupnom jačanju javnog zdravlja, unapređenju politika i mjera za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova. Zajednički možemo raditi na daljoj modernizaciji zdravstva, koncipiranju regulativa značajnih za poslovni ambijent u domenu zdravstvene zaštite i ljekova, a sve zarad stvaranja agilnijeg i održivog zdravstvenog sistema, u čijem osnovu stoji inovacija. Vjerujem da iskustva članica komore mogu pomoći da se unaprijedi upotreba digitalnih tehnologija u crnogorskom zdravstvenom sistemu, kroz korišćenje telemedicine, personalizovanu i preciznu medicinu i slično,“ kazala je Vuksanović.

Memorandum o saradnji potpisan je u okviru programa Američke privredne komore pod nazivom „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.Cilj ovog programa je da se pravovremenim, kontinuiranim, kvalitetnim i otvorenim dijalogom dođe do podizanje nivoa uzajamnog razumijevanja između privatnog i javnog sektora.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Važno je u ranoj fazi uključiti poslovnu zajednicu u procedure izrade zakona i drugih propisa i konsultovati je prilikom kreiranja politika koje imaju uticaja na poslovno okruženje. Tako već na samom početku eliminišemo biznis barijere i zajedno učestvujemo u stvaranju predvidljivog i transparentnog poslovnog ambijenta zasnovanog na vladavini prava. Takvo okruženje predstavlja osnov za privlačenje renomiranih investitora iz SAD-a i zemalja Evropske unije,“ poručila je Vuksanović.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da ga raduje nastavak saradnje sa Američkom privrednom komorom koja će se formalno produžiti i potpisivanjem ovog Memoranduma. Poručio je da Američka privredna komora u Ministarstvu zdravlja ima sigurnog partnera koji snažno podržava intenzivnu saradnju u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama.

Vjerujem da kao društvo i zajednica oblast zdravlja svi držimo visoko na listi prioriteta jer samo zdravo društvo može doprinositi razvoju i biti okosnica prosperiteta i napretka zemlje u svim njenim oblastima. Naš cilj je jačanje javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima koji će za ishod imati pacijenta i njegove potrebe kao imperativ, ali i kadrovsko i infrastrukturno osposobljavanje kao podsticaj za radno okruženje kakvu ova oblast zaista zaslužuje“, rekao je Šćekić.

Šćekić je dodao i da će pomoć Američke privredne komore dobro doći, jer se, kako je naveo, u narednom periodu očekuje izmjena regulative u određenim oblastima.

Dijalog i sugestije kroz dalju saradnju sa Američkom privrednom komorom učiniće taj posao lakšim, a ciljeve ministarstva dostižnim i brže ostvarljivim“, poručio je Šćekić.

Podsjećamo da je 6. juna na događaju “Otvoreno sa Premijerom” potpisan krovni Memorandum o saradnji na programu „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“ između Vlade Crne Gore i Američke privredne komore, te da će Američka privredna komora potpisati posebne Memorandume o saradnji sa relevantnim ministarstvima u Vladi kojima će biti precizno definisane oblasti saradnje i ključne zajedničke aktivnosti u okviru programa „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.

Povezane vijesti

UP objavila hronologiju dešavanja na Cetinju

„U interesu javnosti, ukazujemo da na osnovu prikupljenih saznanja postoje indicije, zasnovane na iskazima lica iz neposrednog okruženja V.B., koje su ukazivale na promjene u