Ministarstvo zdravlja opredijelilo preko 400 hiljada eura za OB Pljevlja, ZS Žabljak, KCCG i Meljine

Ministarstvo zdravlja ulaganjem u zdravstvene ustanove posvećeno je najvažnijem cilju, zaštiti zdravlja pacijenata, odgovornosti prema njima ali i zdravstvenim radnicima, koji kroz ovakva infrastrukturna ulaganja dobijaju napredniji ambijent za boravak, rad i zdravstvenu zaštitu.

Sredstva u iznosu od 401,000,00€ koja su bila opredijeljena za aktivnost Banke humanog mlijeka, preusmjerena su za unapređenje i rješavanje potreba zdravstvenih ustanova, što će pomoći efikasnijem funkcionisanju zdravstvenog sistema i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. To je juce usvojeno na elektronskoj sjednici Vlade, te će se izvršiti preusmjeravanje sa potrošačke jedinice Ministarstva zdravlja na potrošačku jedinicu Fonda za zdravstveno osiguranje.

Naime, planirano je da buduća Banka humanog mlijeka bude organizacijski i prostorno smještena u Kliničkom centru Crne Gore, s obzirom da se tu nalazi jedini tercijarni neonatalni Centar u kojem se hospitalizuju sva kritično bolesna novorođenčad. Blizina Centra za neonatologiju olakšalo bi dopremanje humanog mlijeka najtežim pacijentima u intezivnoj neonatalnoj jedinici.

Kako su prostorni kapaciteti KCCG ograničeni Ministarstvo zdravlja je kandidovalo projekat Rekonstrukcije i dogradnje Centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece kroz Kapitalni budžet, sa ciljem da se prošire infrastrukturni kapaciteti te dobije prostor za Banku humanog mlijeka, tkiva i ćelija, kao i proširenje Centra za neonatologiju sa pedijatrijom.

Budući da se radi o višegodišnjem projektu sredstva za realizaciju istog su već planirana kroz Kapitalni budžet, kako za ovu godinu tako i za naredni period. Kako se sredstva iz Tekućeg budžeta Ministarstva zdravlja ne mogu koristiti za istu namjeru Ministarstvo zdravlja je podnijelo predlog Vladi da se sredstva u iznosu od 401.000,00€ iskoriste za unapređenje i rješavanje potreba zdravstvenih ustanova.

Sredstva će se rasporediti za potrebe sledećih zdravstvenih ustanova:

Opštoj bolnici Pljevlja za nabavku medicinske opreme – 300,000,00€

Domu zdravlja Pljevlja za potrebe zdravstvene stanice Žabljak, za nabavku defibrilatora, EKG aparata i invalidskih kolica – 8.532,95€

Kliničkom centru Crne Gore za nabavku aparata za anesteziju za potrebe hirurgije – 42.094,69€

KBC Kotor za nabavku medicinske opreme za organizacionu jedinicu Meljine – 50.372,36€

Ministarstvo zdravlja je još jednom pokazalo da racijonalno koristi opredijeljena novčana sredstva u svrhu unapređenja zdravstvene infrastrukture, a samim tim stvaranjem što boljih uslova za rad našim medicinskim radnicima kako bi na najbolji način pružali zdravstvenu zaštitu našim pacijentima.

Povezane vijesti