Ministarstvo zdravlja: Uigrane ekipe u kontinuitetu sabotiraju neizbježne i prijeko potrebne promjene u urušenom zdravstvenom sistemu

„Kakav doprinos unapređenju zdravstvenog sistema su dali dežurni kritičari gospodin Dobričanin i gospodin Radojević? Da li treba da se rukovodi sistemom onako kako ste vi rukovodili za vrijeme prethodnog rezima, kada ste pokrivali visoke funkcije? Za čije interese navedena gospoda rade? Mi znamo, neka građanima objasne“

Ministarstvu zdravlja se već izvjesno vrijeme, na perfidan i krajnje neprimjeren način od strane dobro uigrane ekipe koja u kontinuitetu sabotira promjene koje su neizbježne i prijeko potrebne urušenom zdravstvenom sistemu, omalovažaju i nipodaštavaju konkretni rezultati i dostignuća, kojima svi svedočimo i spočitava nešto što nije u vezi sa aktuelnom zdravstvenom politikom, saopštili su iz ovog Vladinog resora.

Stoga je, kažu, Ministarstvo zdravlja u obavezi da se obrati široj javnosti na način što će postaviti konkretna pitanja na koja, sigurni su, građani znaju odgovore:

Kome i zašto smeta uređivanje zdravstvenog sistema i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u javnom sektoru?

Kome i  zašto smeta izgradnja novih zdravstvenih ustanova?

Kome i zašto smeta decentralizacija zdravstvenog sistema i gubljenje monopolskog položaja od strane pojedinaca?

Kome i  zašto smetaju uvećane zarade medicinskom i nemedicinskom osoblju?

Kome i  zašto smeta stvaranje uslova i dovođenje svjetski poznatih ljekara koji će ordinirati i prenositi svoja iskustva i znanja kolegama u KCCG, kako naši pacijenti ne bi išli u inostranstvo radi liječenja?

Kome i  zašto smeta opremanje naših zdravstvenih ustanova najsavremenijom opremom?

Kome i zašto smeta transparentna dodjela 200 specijalizacija i 50 subspecijalizacija?

Kome i  zašto smeta digitalizacija zdravstvenog sistema nakon svih ovih godina, gdje će se moge stvari jasnije vidjeti?

Kome i  zašto smeta jačanje javnog zdravstva?

Da li neko smatra da za godinu dana može da se ispravi višedecenijsko DPS umišljajno urušavanje zdravstvenog sistema?

Kakav doprinos unapređenju zdravstvenog sistema su dali dežurni kritičari gospodin Dobričanin i gospodin Radojević? Da li treba da se rukovodi sistemom onako kako ste vi rukovodili za vrijeme prethodnog rezima, kada ste pokrivali visoke funkcije? Za čije interese navedena gospoda rade? Mi znamo, neka građanima objasne, kažu iz Ministarstva.

Ministarstvo zdravlja se, dodaju, ne raduje ni jednom odlasku ljekara iz naših ustanova, ali su nekada ti odlasci uslovljeni razlozima koji su van domena politika koje kreira Ministarstvo ili menadžmenti ustanova.

„Dolazaka odnosno prijema ljekara u sistem javnog zdravlja bilo i biće ih i ubuduće,  isto kao i odlazaka, jer određene situacije i trendovi diktiraju odnos ponude i potražnje na tržištu rada. Posao Ministarstva zdravlja jeste da taj odnos bude i kvalitativno i kvantitativno  u korist dolazaka ljekara u javni zdravstveni sistem. Svjedoci smo zaustavljanja masovnog odlaska ljekara na rad u inostranstvu, kao i trendu vraćanja naših ljekara u Crnu Goru. Kontinuirano se radi na izgradnji svih kapaciteta kako bi se uslovi rada i života naših ljekara poboljšali.

Uvažena gospodo, navedite i nama i građanima Crne Gore kada je više urađeno za godinu dana u uslovima u kojima je aktuelna administarcija Ministarstva zdravlja, uz podršku Vlade, radila.

Zbog upoznavanja šire i laičke javnosti, postavljamo još jedno pitanje, na koje ćemo i dati jasan i precizan odgovor – Kome i zašto smetaju smanjene liste čekanja? – Baš u periodu kada je Predlog Zakon o zdravstvenoj zaštiti spreman za slanje Vladi na utvrđivanje, a nakon toga i parlamentu na izglasavanje, ljekari koji su već pored svog osnovnog posla, radni angažman obavljali u dvije ili više zdravstvenih ustanova, najavljuju napuštanje javnog zdravstva. Baš ovim Zakonom, tamo gdje postoje liste čekanja, ljekara koji su angažovani u javnim zdravstvenim ustanovama neće moći da svoj radni angažman nastave u više privatnih ustanova, ako u JZU postoji lista čekanja, što je ranije bio slučaj. Ili kakva je praksa ranije postojala, a sa kojom su pacijenti nažalost i te kako upoznati, da odbiju pružanje zdravstvene zaštite pacijentu (iz već dobro uvježbanih izgovora) u javnoj zdravstvenoj ustanovi kako bi isti, prinuđeni zbog svoje bolesti, pomoć zatražili u privatnim ustanovama kod istog tog ljekara. Ta praksa više neće biti moguća. Mali broj ljekara koji su bili dio ovakve prakse nisu pokazali humanist, ljudskost i nisu ispoštovali, ono najsvetije za njih, Hipokratovu zakletvu, ako imamo u vidu da većina stanovništva nije u stanju da sebi priušti privatno liječenje. Zašto jedan ljekar, ako smo mu stvorili sve uslove kakve ima i u privatnoj ustanovi, ne može da pruži jednaku uslugu i u javnoj zdravstvenoj ustanovi!?“, navode u saopštenju.

Oni poručuju građanima:

„Da bi ovakvim i sličnim situacijama zajedno stali na kraj, potrebno je da odmah podnesete prijavu za nesavjesno postupanje, jer samo zajedno možemo pobijediti ukorijenjenu višegodišnju praksu DPS struktura, koji su kroz pojedince sprovodili i radili isključivo u ličnom interesu.

Poražavajuća je činjenica da se u zdravstvenom sistemu Crne Gore više od trideset godina nije izgradila zdravstvena ustanova, da u nekim zdravstvenim ustnovama godinama nije data specijalizacija mladim ljekarima. Zašto? Zašto su stvarali monopol u zdravstvu, a znamo i ko ga je stvarao, pa sada kao posledicu imamo deficit u određenim granama medicine. Da li su se uvažena gospoda nekada bavila tim pitanjem, a svi zajedno dobro znamo o kome je riječ i u kojim granama medicine se specijalizacija nije mogla dobiti, osim podobnih“, ističu u saopštenju.

Napominju da je u prethodnoj godini u zdravstveni sistem uloženo preko 50 miliona eura.

„Započeta je izgradnja nekoliko klinika, rekonstrukcija i adaptacija svih zdravstvenih objekata, otvaranje novih jedinica Hitne medicinske pomoći u mjestima gdje ih do sada nije bilo, kao i rekonstrukcija postojećih, kupovina najsavremenijih medicinskih aparata, stvaranje najboljih uslova za medicinske radnike, i pružanje najkvalitetnije zdravstvene zaštite. Takođe napominjemo, da imamo značajan priliv iskusnih ljekara u javni sektor, što je dokaz o zamjeni teza i pokušaju manipulacije javnosti da dolazi do “značajnog” odliva kadra.

Zaustavili smo monopol koji je postojao nad javnim zdravstvenim sistemom svih ovih godina, u cilju jačanja pojednaca i njihovih ličnih interesa, koji su jačali privatno zdravstvo. Zato se danas borimo sa raznim opstrukcijama, koje su godinama stvarali kako kroz normativne akte, tako i umreženi kroz cijeli sistem djelovanja, pa već godinu dana ne može da se sprovedu postupci javnih nabavki za opremu značajnu za funkcionisanje zdravstvenog sistema“, navode.

Zdravstveni radnici prošli su, dodaju, kroz niz iskušenja u urušenom zdravstvenom sistemu i uvijek dokazivali da su stub jednog društva.

„Cilj Ministarstva zdravlja je vraćanje povjerenja u zdravstveni sistem i unapređenje istog. Uvjeravamo građane da ćemo u toj namjeri uspjeti i da nas neće zaustaviti interesne, političke i parapolitičke strukture. Svi dobronamjerni i iskreni borci za bolji zdravstveni sistem, a kojih je 95 odsto u zdravstvenom sistemu, kako ljekara, tako i srednjeg medicinskog i nemedicinskog kadra, ne zaslužuju da budu etiketirani zbog nekolicine nesavjesnih i neprofesionalnih pojedinaca. Ministarstvo zdravlja kao krovna institucija stoji i uvijek ćemo čvrsto stajati uz njih i njihov istrajan rad za dobrobit svakog pacijenta.

Takođe ističemo, da je veliki broj ljekara učestvovao u kreiranju politika Ministarstva zdravlja, dajući svoj stručni doprinos, te da će tako biti i ubuduće. Ministarstvo zdravlja i ljekari u našem zdravstvenom sistemu, zajedno kao tim, jer to i jesmo, u interesu građana i pacijenata nastavljamo da jačamo naš zdravstveni sistem. Svi oni koji su godinama radili u ličnom interesu, na štetu građana i pacijenata nije ni potrebno da budu dio našeg tima“, zaključuju u saopštenju.

Povezane vijesti