Ministarstvu finansija prihvatljiv dio amandmana na predlog budžeta do 40 miliona eura

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao da mogu uvažiti dio amandmana, ali uz linearno smanjenje od 20 odsto svih planiranih kapitalnih projekata. Analiza Ministarstva pokazala da su amandmani „teški“ 170 miliona

Ministarstvo finansija predložilo je da se linearno za 20 odsto smanje izdaci za sve planirane kapitalne projekte u narednoj godini da bi se ispoštovali zahtjevi poslanika koji su tražili dodatni novac amandmanima na predlog Zakona o budžetu. Na ovaj način linerano smanjenje bi donijelo oko 40 miliona eura.

Ovo je danas kazao ministar finansija Aleksandar Damjanović na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet koji je razmotrio 119 amandmana na najvažniji predlog zakona za narednu godinu. Poslanicima je ovaj predlog Ministarstva finansija prihvatljiv.

Analiza Ministarstva finansija je da su amandmani u neto efektu “teški” 170 miliona eura.

Ministar je kazao da se većina pristiglih amandmana poslanika odnosi na kapitalne projekte, a da se dominantno novac traži iz tekuće budžetske rezerve.

Napravili smo analizu koja je pokazala da je neto fiskalni efekat svih ovih amandmana kada bi svi bili usvojeni 141,51 milion eura. Ali to nije sve, postoji efekat i na tekuću rezervu koja je značajno smanjena da bismo mi smanjili diskrecionu potrošnju koju smo naslijedili od prethodne vlade na 40 miliona. Ali, kako su sada amandmani predloženi, treba dodati 71 milion iz rezerve, odnosno 31 novi milion koji bi se još morao obezbijediti, pa ukupno oko 170 miliona teški amandmani poslanika u Skupštini”, kazao je ministar, dodajući da posebno treba razmotriti amandmane poslanika Branka Radulovića.

On je podsjetio da je predlogom budžeta deficit projektovan na 5,9 odsto, što je krajnji gornji okvir koji može da izdrži domaću i međunarodnu provjeru u smislu kredibilnosti i održivosti i svega što će biti neophodno zbog finansiranja tog deficita.

Ovih 170 miliona novih obaveza za budžet je na nivou od tri odsto BDP-a na kraju ove godine, što će okvirno biti šest milijardi i sa ovih 5,9 odsto taj bi deficit prešao 8,9 odsto. To je besmisleno i da ne bi ovo pretvarali u prioritizaciju projekata koji su važni, a svi su jednako važni, jedini mogući predlog koji imamo za sve amandmane koji idu prema kapitalnom budžetu je uvođenje novih projekata kojih je više od 40 miliona eura da se postojeći kapitalni budžet (202 miliona) smanji linerano za 20 odsto, odnosno oko 202 miliona, i to smanjenje neće ugroziti nijedan kapitalni projekat koji je unutra jer se svi oni u iznosu od 100 odsto neće realizovati do 100 odsto”, rekao je Damjanović.

On je kazao da bi na taj način oko 400 projekata bilo ravnomjerno tretirano, dok je pomoćnik ministra za budžet Bojan Paunović objasnio da je procentualno smanjenje u okviru Uprave za kapitalne projekte, izuzimajući projekte iz oblasti bezbjednosti i razvoja Cetinja.

Projekti iz oblasti bezbjednosti su dio međunarodnih NATO obaveza, a razvoj Cetinja je definisan zakonom”, pojasnio je Paunović

Povezane vijesti

BiH: Pronađen kokain u paketima banana

Kokain su juče prilikom rada u skladištu pronašli u paketima banana radnici te odmah obavijestili svoga šefa, koji je pozvao vlasnika firme U Širokom Brijegu,