Mladi u CG žive sa roditeljima do 33. godine

Čak 62 odsto mladih u Crnoj Gori živi sa roditeljima, a po prosjeku se osamostaljuju tek sa navršene 33 godine života.

To piše u studiji Centra za građansko obrazovanje (CGO) pod nazivom „Mladi između marginalizacije, radikalizacije i potencijala“.

Kako je saopštio Nikola Mirković, saradnik na programima u CGO-u i jedan od autora studije, to što se mladi osamostaljuju tek sa navršene 33 godine života je prilično kasno uporedno gledajući statistike u Evropi.

„Mladi, ipak, navode da imaju dobar odnos sa roditeljima“, saopštio je on.

Većini mladih ljudi u Crnoj Gori je najvažnije da budu nezavisni, da preuzmu odgovornost, da budu vjerni (partneru, prijateljima, poslodavcu) i da imaju prijatelje.

Slijedi profesionalno ostvarivanje, odnosno karijera, a zatim zasnivanje porodice.

Dobro obrazovanje i dobar izgled pozicioniraju se po sredini, a zdrava ishrana i bavljenje sportom su u drugoj polovini prioriteta.

Mladi navode i da im je najmanje važno da budu aktivni u politici, a učestvovanje u građanskim akcijama, odnosno inicijativama, takođe, nije popularno kod ove populacije.

Mirković je kazao da mladi i u Crnoj Gori iskazuju jaku socijalnu distancu prema korisnicima psihoaktivnih supstanci i alkohola, HIV pozitivnim osobama, ali i LGBTIQ osobama što ukazuje na prisustvo homofobije među ovom grupacijom.

Prema saopštenju asistenta na projektima CGO Nikole Obradovića, preko trećine mladih cijeni da su se u izvjesnoj mjeri osjećali diskriminisano zbog svojih političkih uvjerenja.

„To je konstanta u odnosu i na ranija istraživanja, a nešto manje od trećine na osnovu svoje vjeroispovjesti, ili zbog svog materijalnog položaja,“ rekao je Obradović.

Među mladima prevladava nezainteresovanost za politiku, što prati i stav da njihov glas nema značajan uticaj na djelovanje institucija, ali i da su njihovi interesi malo ili nijesu uopšte zastupljeni u politici.

„Osim toga, mladi najmanje vjeruju političkim partijama, Vladi i Skupštini Crne Gore. Kod mladih u Crnoj Gori je izražena percepcija da se političke odluke često donose bez uzimanja u obzir perspektive mladih i njihovih specifičnih potreba“, dodao je on.

Provode slobodno vrijeme uz društvene mreže, manje okrenuti volontiranju

Crnoj Gori slobodno vrijeme najviše provode koristeći društvene mreže, slušajući muziku, a zatim sa porodicom ili u druženju sa prijateljima.

S druge strane, najmanje vremena su okrenuti volontiranju u različitim inicijativama, organizacijama, i u aktivnostima u okviru omladinskih krugova, pokazuje studija CGO.

Nezainteresovani za politiku, najmanje vjeruju partijama 

Među mladima u Crnoj Gori prevladava nezainteresovanost za politiku, što prati i stav da njihov glas nema značajan uticaj na djelovanje institucija.

„Njihovi interesi malo ili nijesu uopšte zastupljeni u politici. Osim toga, mladi najmanje vjeruju političkim partijama, Vladi i Skupštini“, dodao je Obradović

Povezane vijesti

Od sjutra kreće akcija Stop inflaciji

Akcija Stop inflaciji 100+ počeće sjutra, a građane, prema najavama iz Vlade, očekuje sniženje cijena preko 100 artikala. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u