Monstat: Nije tačno da je 45.863 lica popisano nakon završenog popisnog perioda

„Sve jedinice popisa popisivane su u zakonskom roku odnosno tokom trajanja popisa, kako je saopšteno objavom preliminarnih rezultata, a Uprava za statistiku je u datom momentu saopštavala dinamiku popisivanja odnosno dinamiku unešenih podataka o broju popisanih jedinica popisa“

Nije tačno tumačenje da je popisano 45.863 lica nakon završenog popisnog perioda, odnosno da je 30. decembra popisano preko 41.120 lica. Takođe, netačno je analizirano i kada se radi o popisivanju domaćinstva i stanova, saopšteno je iz Uprave za statistiku (MONSTAT).

Monstat je reagovao na saopštenje Centra za demokratsku tranizciju (CDT) gdje se navodi da je nakon završetka popisnog perioda popisano 45.863 lica, odnosno da je 30. decembra popisano preko 41.120 lica.

„Sve jedinice popisa popisivane su u zakonskom roku odnosno tokom trajanja popisa, kako je saopšteno objavom preliminarnih rezultata, a Uprava za statistiku je u datom momentu saopštavala dinamiku popisivanja odnosno dinamiku unešenih podataka o broju popisanih jedinica popisa. Na skupštinskom Odboru za praćenje i sprovođenje popisa, kojem smo zahvalni na saradnji, javno smo komunicirali naglašavajući da smo do tog određenog datuma saopštavali dinamiku unešenih podataka o broju popisanih lica, domaćinstava i stanova, što u krajnjem nije isto što i rezultati popisa“, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata su kazali da je jasno da dinamika unosa podataka koji su pristizali sa terena nije mogla u svakom trenutku da prati broj popisanih lica, domaćinstava i stanova, iz razloga obimnosti posla instruktora, koji su, kako navode, većinu vremena provodili na terenu da bi kontrolisali rad popisivača, što je najvažnije prilikom terenskog rada.

„Naime, ono što nije bilo praksa u prethodnim popisima – instruktori su imali dodatnu obavezu da svake večeri, na osnovu preporuke Agencije za zaštitu ličnih podataka, prikupe popisni materijal od svih svojih popisivača (jedan instruktor je bio zadužen za osam do 10 popisivača), zatim ga iskontrolišu i predaju državnim instruktorima. Zbog navedenih dodatnih obaveza instruktori nerijetko nijesu mogli stići unositi pristigle podatke sa terena odgovarajućom dinamikom na dnevnom nivou, odnosno u realnom vremenu. U konačnom, na kraju terenskog rada, ostao je dio podataka koji nije unešen kroz dnevnu dinamiku. Taj dio je obuhvaćen unosom rezultatata po popisnim krugovima od strane državnih instruktora u zbirni obrazac, prilikom preuzimanja popisnog materijala od instruktora, a nakon izvršene kontrole“, piše u saopštenju.

Naglasili su da je praćenje dinamike popisivanja, na osnovu elektronskog unosa od instruktora po jedinicama lokalne samouprave, trebalo prvenstveno da ima kontrolnu ulogu, kako bi državni instruktori uticali na samu dinamiku popisivanja, odnosno da bi mogli planirati dalje aktivnosti popisivača, instruktora, kako bi se popis završio u predviđenom roku.

„Praćeni su rezultati na nivou popisnog kruga tako da su državni instruktori na osnovu tih rezultata preduzimali određene mjere (dijeljenje popisnih krugova, uključivanje još jednog popisivača ili zamjena popisivača) i planirali dalje aktivnosti da bi uticali da se terenski rad završi u predviđenom roku“, zaključuje se

Povezane vijesti

Nedžad Drešević napustio Bošnjačku stranku

U obrazloženju ostavke naveo je da ne prepoznaje zalaganja za koje se borio zajedno sa Rafetom Husovićem, Kemalom Purišićem, Amerom Halilovićem, Osmanom Nurkovićem i drugim