MZ – IJZ: Zaustaviti stigmu i diskriminaciju korisnika droga

Iz Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje su kazali da je rješavanje savremenih problema povezanih sa drogama kompleksan izazov

Svi društveni akteri zajedničkim djelovanjem treba da smanje stigmu i diskriminaciju prema korisnicima droga, koji predstavljaju vulnerabilnu grupu prema kojoj se treba odnositi sa posebnom pažnjom, poručili su iz Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Ministarstvo i IJZ, u saradnji sa brojnim institucijama i nevladinim organizacijama, ovilježavaju 26. jun – Svjetski dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, pod sloganom „Ljudi prije svega: zaustaviti stigmu i diskriminaciju, ojačati prevenciju“.

Cilj je, kako su naveli, da se upozori što veći broj građana na problem raširenosti upotrebe droga i da se zajedničkim snagama suprotstavi tom ozbiljnom problemu koji je danas svuda prisutan.

Iz Ministarstva i IJZ su kazali da je rješavanje savremenih problema povezanih sa drogama kompleksan izazov.

„Ilegalne droge imaju značajan uticaj na zdravlje i sigurnost građana Evrope, pa je i ključna poruka iz analize Evropskog izvještaja o drogama za ovu godinu da se uticaj upotrebe ilegalnih/nedozvoljenih droga sada vidi gotovo svuda u društvu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da gotovo sve što ima psihoaktivna svojstva ima potencijal da se koristi kao droga.

„To znači da svi, direktno ili indirektno, mogu biti pogođeni upotrebom ilegalnih droga i problemima povezanim s njima“, pojasnili su iz Ministarstva i IJZ.

Prema njihovim riječima, preventivne mjere, blagovremeno otkrivanje, adekvatan tretman zavisnosti, integracija liječenja bolesti zavisnosti u programe javnog zdravlja i programe socijalnih usluga, mogu dovesti do poboljšanja stanja u toj oblasti.

Iz Ministarstva i IJZ su rekli da je ključ borbe protiv zloupotrebe droga u multidimenzionalnosti i multidisciplinarnosti, sa posebnim fokusom na prevenciju.

To, kako su naveli, znači da je potrebno uključivanje pojedinaca, porodica, zajednica, medija, nevladinih organizacija, državnih organa i institucija, akademske zajednice, međunarodnih institucija, kao i stručno znanje iz više oblasti kako bi se na sveobuhvatan način pristupilo toj problematici.

„Osnovni zadatak svih aktera je da se zajedničkim djelovanjem smanji stigma i diskriminacija prema korisnicima droga, koji predstavljaju vulnerabilnu grupu prema kojoj se treba odnositi sa posebnom pažnjom, uz poštovanja svih ljudskih prava i kroz dostupnost svih neophodnih servisa pomoći“, ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, multisektorskim pristupom, kroz jačanje kapaciteta lokalnih zajednica, potrebno je osnažiti okruženje kako korisnici droga ne bi bili marginalizovani.

„Neophodna je i bliža saradnja između svih instanci kroz multisektorsku saradnju, razvoj efikasnih modaliteta liječenja upotrebe više droga, kao i podrška programima samopomoći, ali i standardizacija/akreditacija takvih programa kroz model supervizije koji je u skladu sa evropskom praksom i fokusira se na poboljšanje potreba oporavka u narednom periodu“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva i IJZ su naglasili da je veoma važno podizanje svijesti zajednice o problemu upotrebe droga i potrebi njenog sprečavanja, kao i afirmacija zdravih stilova života

Povezane vijesti