NAJAVLJEN PREKID ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DANAS

Najavljeni prekidi napajanja električnom energijom za 4. oktobar 2021.⬇️

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Luge

Andrijevica

– u terminu od 09 do 10 sati: Most Bandovića, Biotel i dio sela Prisoja (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Prisoja 1);

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Zoriće.

Povezane vijesti