Najviša smrča na svijetu krasi NP Biogradska Gora

Fejsbuk stranica Priroda Sjevera Crne Gore objavila je snimak najviše smrče na svijetu koja raste u Nacionalnom parku Biogradska Gora.

Smrča visine 59 metara, prečnika 200 centimetara i 77 kubika krasi našu zemlju.

Foto: Biogradska gora, najviša smrča na svijetu

Planina Bjelasica predstavlja jedinstvenu biogeografsku i ekološku cjelinu, u kojoj se izvornost prirode, sa izvanrednim genetskim, specijskim i ekosistemskim diverzitetom, sačuvala do današnjih dana. Dominantni su šumski ekosistemi, zatim ekosistemi gorskih mezofilnih livada endemične sveze Pančićion, livada i pašnjaka, planinskih vriština, planinskih rudina, pukotine stijena, kao i vodeni ekosistemi sa bogatom algoflorom glacijalnih jezera.

Utvrđeno je postojanje 26 biljnih zajednica sa oko 2.000 vrsta i podvrsta viših biljaka, među kojima je 20% endema Balkanskog poluostrva. Prašuma u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice, površine 1600 hektara, prepuštena spontanom razvoju u pojedinim djelovima potpuno je neprohodna„, piše na zvaničnom sajtu NPCG.

Predstavlja jedinstven primjer evolucije različitih šumskih zajednica.

Karakteriše je 16 šumskih zajednica, dominiraju bukove i bukovo-jelove, zatim preko 220 biljnih vrsta. Najčešće vrste drveća su bukva, jela, smrča, javor, bijeli jasen, planinski javor, planinski brijest, siva jova.

Starost pojedinih stabala je procijenjena na preko 400 godina, od kojih su neka preko 40m, pa čak i 60m, visine„, navodi se u opisu NP.

Endemične vrste: munika, molika, planinski javor, crnogorski zvončić, crnogorska petoprsta, dinarski rožac, velecvjetni rožac, Lakušićev karanfil, Pančićev mliječac, Pančićev odoljen, albanski ljiljan, perunika bosanska, Sendterova pušina, siva babina svila, jezikolika hajdučka trava, siparska hajdučka trava…

Povezane vijesti

Italijanke koje se bore protiv mafije

U regiji Pulja grupa žena se suprotstavlja mafijaškim strukturama moći, izlažući se velikim ličnim rizicima To je bio prizor iz filma “Kum”. U noći prvog

Danas je Kurban bajram

Najveći islamski praznik Kurban bajram počinje danas, a slaviće se četiri dana. Praznik se zove Kurban bajram jer se na taj dan prinosi žrtva –