Neradni dani povodom Vaskrsa i Praznika rada

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova

Povodom vjerskog praznika Vaskrsa za zaposlene pravoslavne vjeroispovjesti i Praznika rada, neradni dani su:

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93, 27/94 i 73/10), vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Veliki petak i Vaskrs, i to:

– petak 22. april, nedjelja 24. april i

– ponedjeljak 25. april

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Praznik rada se praznuje 1. i 2. maja.

Kako je prvi praznični dan nedjelja, neradna su dva naredna dana, i to:

– ponedjeljak 2. maj i

– utorak 3. maj

Povezane vijesti