NJEGOŠEV MAUZOLEJ I RELJEFNA KARTA CRNE GORE OD SADA U 3D

Virtuelno se, od sada, mogu istraživati realistični 3D modeli Njegoševog Mauzoleja na Lovćenu i Reljefna karta Crne Gore, saopštili su iz Narodnog muzeja.
(3dvirtualheritage.me)

Platforma pruža korisnicima mogućnost istraživanja i proučavanja realističnih 3D modela kulturnih dobara koristeći dostupne elektronske uređaje kao što su laptop, računar i telefon i da ovakav način promocije omogućava korisnicima iz čitavog svijeta da na jedinstven način dožive spomenike kulture Crne Gore.

Njegošev mauzolej i Reljef Crne Gore mogu se istražiti kroz 3D rendere, 3D animacije i 3D modele. 3D model pruža mogućnost interakcije sa korisnikom i pruža mogućnost sagledavanja na način na koji ga nije moguće sagledati u stvarnosti.

„Primjena virtuelnih tehnologija i 3D modela može se na savremen način mlađoj populaciji približiti kulturno istorijsko nasljeđe zemlje. 3D modeli kojima se može manipulisati u virtuelnom svijetu predstavljaju veoma atraktivan način komuniciranja kulturnog nasljeđa. Kombinovanjem istorijskih činjenica sa 3D modelom i stvaranje virtuelnog edukativnog iskustva može na veoma zanimljiv način biti sredstvo kojim se podiže svijest o značaju kulturno-istorijskog nasljeđa kod mlađe populacije.“ naveli su u saopštenju iz Narodnog muzeja

Kako tehnologija napreduje tako s ei mijenjaju potrebe, samim tim ovo je bilo neophodno.

„Virtuelni svijet zauzima sve veći prostor u životima ljudi i prakse promocije kulture moraju ispratiti taj kurs kretanja. Zbog toga je okretanje prema ovakvom načinu promocije neophodno da bi se obezbijedio održiv razvoj kulturnog turizma. Kako tehnologija napreduje, mogućnosti prezentacije 3D modela će biti sve raznovrsnije.“ naveli su iz Narodnog muzeja

Ovaj projekat ima za cilj povećanje svijesti o značaju digitalizacije i savremene promocije kulturnih dobara, navode iz Narodnog muzeja.

Povezane vijesti