Objavljen javni poziv za pomoć otkupljivačima maline

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavio je javni poziv za pomoć otkupljivačima maline.

“Pozivaju se zainteresovani privredni subjekti za otkup i distribuciju maline, koji posjeduju odobrene prostore za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, odnosno prostore koji ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, da dostave zahtjeve za podršku kojim potvrđuju da su u periodu od 1. jula prošle godine do 1. jula otkupili malinu sa teritorije Crne Gore i prodali po nižoj cijeni od koje su otkupili”, navodi se u saopštenju.

Zahtjev se podnosi na obrascu od dana objavljivanja tog javnog poziva do 25. jula.

“Pomoć otkupljivačima maline može se dodijeliti ukoliko ispune uslove iz ovog javnog poziva, odnosno ukoliko se nađu na Listi privrednih subjekata koji su ostvarili pomoć, a koju sačinjava Komisija nakon okončanja ovog javnog poziva”, navodi se u saopštenju.

U zahtjevu privredni subjekti obavezno navode količinu maline koju su otkupili i prodali po nižoj cijeni od otkupljene, a količina se izražava u kilogramima kao mjernoj jedinici.

“Podrška će se obračunavati na način da će se utvrđeni iznos sredstva podijeliti sa ukupnom količinom prodate maline tokom navedenog perioda, pa tako dobijeni iznos množiće se sa brojem kilograma prodate maline iz zahtjeva svakog pojedinačnog privrednog subjekta koji je ostvario pravo”, rekli su iz Ministarstva.

Privredni subjekti ne mogu dobiti podršku po kilogramu za količine prodate maline za koje ne posjeduju dokaz o otkupu.

Privredni subjekti ne mogu dobiti veću podršku po kilogramu od razlike u otkupljenoj i prodatoj cijeni.

Zahtjev na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopriverede, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica.

Zahtjevi po ovom javnom pozivu predaju se isključivo putem pošte, zaključno sa 25. julom.

Zahtjevi poslati putem pošte moraju prispjeti na arhivu Ministarstva do isteka roka za dostavljanje zahtjeva, koji je utvrđen pozivom.

Ministarstvo će, kako se zaključuje, razmatrati samo blagovremeno predate i u cjelosti popunjene obrasce zahtjeva i koji u potpunosti ispunjavaju sve uslove i kriterijume propisane ovim javnim pozivom

Povezane vijesti