OPŠTINA BERANE DIO RELOAD 2 PROGRAMA: JAČANJE OMLADINSKE POLITIKE I OSNAŽIVANJE NVO SEKTORA NA LOKALNOM NIVOU

Povodom druge faze ReLOaD 2 programa potpredsjednik Opštine  Darko Stojanović sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavncima UNDP-a Dženanom Šćekić i Tamarom Čirgić, na kojem su precizirani budući koraci i faze realizacije aktivnosti na projektu.  Nosioci aktivnosti ispred Opštine Berane su Sekretarijat za investicije i projekte i Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO.

Druga fazi realizacije programa biće usmjerena na poboljšanje položaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu.

Aktivnosti programa realizovaće se u pet klastera u Crnoj Gori , a krajnji cilj je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava odabranih za učešće u ReLOaD 2 programu.

Ukupna vrijednost ovog programa je oko 15 milina USD, a finansira ga Evropska unija iz Instrumenata za pretpristupnu pomoć tj. Program podrške za civilno društvo u iznosu od 11.5 miliona, dok će ostatak sufinansirati  UNDP kancelarije koje djeluju u zemljama Zapadnog Balkana i partnerske JLS ( jedinice lokalne samouprave).

U okviru djela ReLOaDa 2 programa koji se sprovodi u Crnoj Gori, pet odabranih klastera jedinica lokalne samouprave imaće na raspolaganju 170.000 eura za grantove za NVO iz sredstava EU, od toga dio za NVO aplikante koji su tek osnovani ili rade sa ciljnom grupom mladih. Dio sredstava od 34.000 eura će  dodatno finansirati opštine Berane i Andrijevica.

Sastanku su prisustvovali sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO  Damjan Ćulafić, pomoćnica sekretara Sekretarijata za investicije i projekte Maja Pešić, i savjetnice Danka Golubović i  Rada Barjaktarović.

Povezane vijesti