Opština Berane i Andrijevica zajedno na regionalnom programu UNDP-a

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)  u šest zemalja na teritorija Zapadnog Balkana. Druga faza ovog programa  počela je sa realizacijom 1. januara 2021. godine. Cilj programa, koji će trajati četiri godine, je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva i mladih u regionu Zapadnog Balkana.
Realizacija programa bazira se na razvoju i širenju transparentnog pristupa finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta JLS, radi ostvarivanja  zajedničkih potreba u lokalnoj zajednici.
Opštine Berane i Andrijevica oformile su klaster i prijavile se za učešće u ovom programu. Proces izbora ReLOaD2 klastera lokalnih samouprava u Crnoj Gori  završen je i izabrano je 5 klastera od kojih je jedan „Zajedno za sjever“  koji čine opštine Andrijevica i Berane.

Tokom četvorogodišnjeg trajanja ReLOaD2 programa, prema riječima Maje Pešić projekt menadžera na programu, objaviće se najmanje dva javna Konkursa za finansiranje NVO u svakom partnerskom Klasteru JLS. Opredijeljeni budžet u okviru programa od ukupno oko ‪170.000‬ EURA po Klasteru JLS  podrazumijeva i dodatno sufinasiranje članova klastera od 20%, tj. 34.000 EUA. Tokom trajanja konkursa, JLS u okviru Klastera će zajedno sa UNDP projektnim timom učestvovati u nizu aktivnosti predstavljanja uslova i kriterijuma Konkursa zainteresovanim NVO  i pružati punu podršku NVO u procesu.

Odobravanje ovog programa i realizacija aktivnosti neće uticati na redovne aktivnosti Opštine i sprovođenje  javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija.

Izvor: sajt Opštine Berane

Povezane vijesti