Opština Berane: Unaprijedićemo status penzionera u našem gradu

Predsjednik Opštine Tihomir Bogavac i potredsjednik Marko Lalević održali su sastanak sa predstvanicima dva udruženja penzionera u Beranama, Milankom Radenović, Mićunom  Babovićem i Jovicom Markovićem. Na sastanku razmatrani su dalji koraci na realizaciji projekta koji se odnosi na izgradnju Zgrade za penzionere.

Opština Berane je, izmjenom i dopunom DUP-a  Lijeva obala Lima, stvorila planske preduslove za realizaciju predmetnog projekta. Na sastanku su dogovoreni dalji koraci i dinamika pripreme kompletne dokumentacije kako bi se već početkom naredne godine stvorili preduslovi za izradu Glavnog projekta Zgrade za penzionere.

Povezane vijesti

U Kolumbiji ubijen Žabljačanin

Pogođen je sa tri hica, a tamošnje vlasti pokušavaju da identifikuju ubice uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera Žabljačanin S.M ubijen je juče oko podne