„PATRIOTSKA“ PLJAČKA PLANTAŽA OD TRI MILIONA EURA

U  prilogu su dokumenti koji potvrđuju pljačku nastalu djelovanjem lica na odgovornim pozicijama u A.D. Plantaže i fiktivnim kompanijama OMP ENGINEERING doo i PLANT-OMP doo.. Koruptivna radnja je izazvala tešku materijalnu štetu u državnoj kompaniji A.D. Plantaže. Krađa državnog novca prelazi vrijednost od 3 000 000 evra, objavljeno je na Fejsbuk stranici Alternative.
Prvo je, kako su objasnili, formirana fiktivna
kompanija OMP ENGINEERING doo (PIB: 02771683) dana 20.11.2009. sa sjedištem u Podgorici na adresi: Jovana Tomaševića 13 i u vlasništvu:

Oleg Obradović, vlasnik 60% i odgovorno lice
Miodrag Ivanović, suvlasnik 30%
C B consulting company doo, Zenica, suvlasnik 10%

Ta kompanija je dobila namješten tender o navodnoj preradi sekundarnih sirovina iz Plantaža A.D. Zajedno sa tom kompanijom formiraju zajedničku kompaniju PLANT-OMP doo. Plantaže A.D. i OMP ENGINEERING imale su po 50% udjela u zajedničkoj kompaniji.

Kompanija PLANT-OMP doo nikad nije imala bilo kakve prihode, nije radila ili privređivala. Da bi izvukli novac iz državne kompanije Plantaže A.D. pokreće se sudski spor oko navodne „štete“ iz poslovanja koju je pretrpjela kompanijaOMP ENGINEERING doo iako je ta kompanija imala osnivački kapital 0,00 Eura, što se može vidjeti iz njihovih osnivačkih papira (u prilogu). Odgovorna lica u A.D. Plantažama:

Verica Maraš, izvršna direktorica
Anica Hajduković, član Odbora direktora
Đorđije Rajković, član Odbora direktora
Samo Jovićević, član Odbora direktora
Sead Šahman, član Odbora direktora
Dušan Perović, član Odbora direktora
Božo Mihajlović, član Odbora direktora
Veselin Vukotić, Predsjednik Odbora direktora

donijeli su odluku br:1833 dana 13.03.2020. da se kompaniji OMP ENGINEERING dooo u vlasništvo prenese „vansudskim poravnanjem“ 37.000 m2 zemljišta „Skladišno – poslovnoj zoni Donji Kokoti“ i isplati 350.000 Eura na njihov žiro račun na račun „štete“ koja im je nanešena.

Predlog poravnanja su dostavili Odboru direktora na potpis Verica Maraš, Božo Mihajlović i Dušan Perović prethodnog dana 12.03.2020. godine. Ista je usvojena narednog dana.
Da bi prikrili tu radnju, 23.04.2020. godine kod Notara Tanje Čepić sklopljen je ugovor o prenosu dijela vlasništva u kompaniji PLANT-OMP doo sa kompanije OMP ENGINEERING doo na A.D. Plantaže. Za prodaju udjela u fiktivnoj kompaniji PLANT-OMP Planteže A.D. su se obavezale da će kompaniji OMP ENGINEERING doo isplatiti iznos – 1.398.474,47 evra!

„Naglasićemo da nijedna od pomenutih fiktivnih kompanija nikad nije radila, da su napravljene u cilju sticanja protivpravne koristi i u cilju izvlačenja novca iz državne kompanije Plantaže A.D. Na ovaj način je državnoj kompaniji Plantaže A.D. nanešena direktna šteta od 1.398.474,74 evra, šteta u vidu isplate navodne „naknade štete“ u iznosu od 350.000 evra, šteta u vidu prenosa vlasništva nad 37.000 m2 sa Plantaža A.D. na fiktivnu kompaniju OMP ENGINEERING doo, kao i šteta u vođenjima fiktivnih sudskih postupaka“, ukazali su iz Alternative.

Alternativa Crna Gora je poslala Tužilaštvu zahtjev da se pomenuta lica odmah privedu zbog opasnosti da napuste zemlju (Oleg Obradović ima državljanstvo BiH) i zbog opasnosti da će uticati na svjedoke. Očekujemo hitnu reakciju države, objavljeno je na fejsbuk stranici Plantaža.

Izvor: in4s.net

Povezane vijesti

U Kolumbiji ubijen Žabljačanin

Pogođen je sa tri hica, a tamošnje vlasti pokušavaju da identifikuju ubice uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera Žabljačanin S.M ubijen je juče oko podne