PODRŠKA OPŠTINE BERANE POLJOPRIVREDNICIMA

U cilju unapređenja domaće proizvodnje mlijeka i mesa, stabilizacije prihoda u malim domaćinstvima te pružanja dodatne podrške ostanku na selu, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Opštine Berane nastavlja sa podrškom razvoju poljoprivrede, pa je i ove godine obezbijedio priplodne junice.

Prema riječima sekretara Boža Premovića, ova mjera koja je realizovana u prethodne dvije godine, nastaviće se i ove, u cilju poboljšanja stočnog fonda i genetskog potencijala u govedarstvu.

Iz ovog Sekretarijata obavještavaju sva zainteresovana lica sa teritorije opštine Berane da je objavljen Javni poziv i počeo prijem zahtjeva za dodjelu priplodnih junica, koje je predviđeno Planom Agrobudžeta opštine Berane za 2021.godinu.

Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Vojnog osjeka u Polimskoj ulici, dok je na oglasnoj tabli Opštine Berane istaknut Javni poziv sa tačno utvrđenim uslovima, kriterijumima i načinu podnošenja zahtjeva.

Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti i dokaz o posjedu zemljišta (posjedovni list, list nepokretnosti ili saglasnost o zakupu zemljišta) , uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva i fotografija objekta u kojem će biti smještena priplodna junica.

Zahtjevi se predaju u periodu od 06. do 15. oktobra 2021. godine .

Povezane vijesti

U toku evakuacija zgrade Višeg suda

Sudije i svi zaposleni u Sudu su napustili zgradu U toku je evakuacija zgrade Višeg suda. Prema nezvaničnim informacijama radi se o dojavi da je

Danas sjednica Vlade

Kako je najavljeno iz Službe za odnose s javnošću, početak je zakazan u 14 sati Vlada Crne Gore danas će održati 32. sjednicu. Kako je najavljeno