PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE STOČNOG FONDA – DODJELA PRIPLODNIH JAGNJIĆA

Obavještavaju se sva zainteresovana lica sa teritorije opštine Berane da je objavljen Javni poziv i počeo prijem zahtjeva za dodjelu priplodnih jagnjica, kako je predviđeno Planom Agrobudžeta opštine Berane za 2021. godinu. Zahtjevi se predaju u periodu od 2. do 11. novembra 2021. godine .

➡️Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu
Opštine Berane

?O B A V J E Š T E NJ E?
o podršci za unapređivanje stočnog fonda – dodjela priplodnih jagnjica

U cilju unapređenja domaće proizvodnje, stabilizacije prihoda u malim domaćinstvima te pružanje dodatne podrške ostanku na selu, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu opštine Berane nastavlja sa podrškom razvoja poljoprivrede, pa je i ove godine obezbijedio priplodne jagnjice.

Po riječima resornog sekretara Boža Premovića, ova mjera je bila realizovana i prošle godine, i da će se nastaviti i ove godine, jer se povećava stočni fond i poboljšava genetski potencijal u ovčarstvu.

Sekretar je formirao stručnu komisiju u sastavu:

Lekić Mladen, dip.ing.polj. – predsjednik

Raković Milenko, dip.ing.polj. – član

Golubović Aleksandar, dip.ing.polj. – član.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica sa teritorije opštine Berane da je objavljen Javni poziv i počeo prijem zahtjeva za dodjelu priplodnih jagnjica, kako je predviđeno Planom Agrobudžeta opštine Berane za 2021. godinu.

Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, dok je na oglasnoj tabli Opštine Berane istaknut Javni poziv sa tačno utvrđenim uslovima, kriterijumima i načinu podnošenja zahtjeva.

Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti i dokaz o posjedu zemljišta (posjedovni list, list nepokretnosti ili saglasnost o zakupu zemljišta), uvjerenje o kućnoj zajednici, porvrda sa ZZZCG da je nezaposleno lice, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva i fotografija objekta u kojem će biti smještena priplodna jagnjica.

Zahtjevi se predaju u periodu od 2. do 11. novembra 2021. godine .

Berane, 02.11.2021. godine.

SEKRETAR

Božo Premović

Povezane vijesti

Promjenljivo i dosta toplo do 30 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i dosta toplo vrijeme. Na jugu promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode, a lokalno je