„Poligraf za policajce kao doprinos borbi protiv kriminala i korupcije“

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), na osnovu člana 120 Zakona o unutrašnjim poslovima, donijelo je Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primjene poligrafskog testiranja

Propisano je, kako navode iz MUP-a, da je policijski službenik angažovan na poslovima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije dužan da se, na okolnosti rada i obavljanja konkretnog policijskog posla, podvrgne poligrafskom testiranju i da poligrafsko testiranje navedenog policijskog službenika, na predlog neposrednog rukovodioca policijskog službenika, odobrava ministar ili lice koje on ovlasti.

Takođe, propisano je da se poligrafsko testiranje policijskog službenika, na okolnosti rada i obavljanja konkretnog policijskog posla, sprovodi i na zahtjev rukovodioca Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada Policije. Donošenjem navedenog Pravilnika stvorili su se i praktični uslovi da se oni policijski službenici koji su anagažovani na poslovima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije mogu podvrgnuti poligrafskom testiranju, što predstavlja još jedan korak Ministarstva u jačanju integriteta kod zaposlenih, kao i otkrivanja policijskih službenika koji su eventualno prekršili zakon“, kazali su iz MUP-a.

Kako kažu, na taj način MUP želi da da puni doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i da osigura da u službi rade isključivo profesionalci i lica od integriteta.

Važno je napomenuti da odbijanje poligrafskog testiranja i davanja odgovora na pitanja u vezi sa policijskim poslovima, predstavlja povredu službene dužnosti„, istakli su iz MUP-a

Povezane vijesti