Ponavlja se oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača, prethodni izbor kandidata je poništen

„Javni oglas će biti raspisan u popisnim komisijama svih jedinica lokalne samouprave 15. novembra 2023. godine“

Uprava za statistiku Monstat saopštila je danas da se ponavlja Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se sprovesti u periodu od 30. novembra do 15. decembra 2023. godine.

„Javni oglas će biti raspisan u popisnim komisijama svih jedinica lokalne samouprave 15. novembra 2023. godine. Detaljnije informacije u vezi sa rokovima i kriterijumima za prijavu učesnika sadržane su u tekstu oglasa“, ističe se u saopštenju Monstata.

Iz te institucije su dodali da je prethodno objavljeni Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova poništen, a samim tim i izbor svih kandidata za instruktore i popisivače na osnovu tog oglasa.

„Navedeno je uslovljeno Uredbom o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa („Sl. list CG“, broj 098/23) kojom se propisuje novi period sprovođenja popisa. Kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu priložili kompletnu dokumentaciju, potrebno je da povodom ponovljenog Javnog oglasa podnesu popisnoj komisiji samo popunjenu Prijavu za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13). Ukoliko lice ne podnese novu Prijavu povodom ponovljenog Javnog oglasa smatraće se da nema potpunu dokumentaciju i neće biti razmatran u procesu izbora kandidata“, piše u saopštenju Monstata

Povezane vijesti