Ponedjeljak i utorak neradni dani

Povodom državnog praznika 13. novembar – Njegošev dan, crnogorski praznik kulture, neradni dani su ponedjeljak 13. novembar i utorak 14. novembar

Povodm državnog praznika 13. novembra – Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture neradni dani su ponedjeljak i utorak, odnosno 13. i 14. novembar, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

– Kako se shodno navedenom Zakonu državni i drugi praznici praznuju dva dana i to na dan praznika i narednog dana, povodom državnog praznika 13. novembar – Njegošev dan, crnogorski praznik kulture, neradni dani su ponedjeljak 13. novembar i utorak 14. novembar, naveli su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu

Povezane vijesti