Popisano 575.123 stanovnika Crne Gore, postoji 69 konačnih odbijanja

Direktor Monstata rekao da će Odsjeku za kriminal i korupciju proslijediti sporne slučajeve kako bi se utvrdilo da li je bilo loše namjere i da li će popisivači koji su koristili piši-briši olovke odgovarati

Do danas je popisano 575.123 osoba, 184.817 domaćinstava i 318.340 stanova, rekao je direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović.

Kada je riječ o odbijanju, na današnji dan postoji 69 konačnih odbijanja i 119 slučajeva koje komisija treba da obiđe još jednom.

On je na Odboru za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa kazao da su u četiri opštine utvrđene nepravilnosti – Podgorici, Budvi, Danilovgradu i Tuzima, i da se sve odnose na piši-briši olovke.

„U Danilovgradu, Tutima i Budvi možemo slobodno reći da je utvrđena vjerodostojnost popisnica. Raskinut je ugovor sa svim tim popisivačima. Imamo slučajeve gdje su se sami prijavili i dali izjave“, rekao je Pejović.

Uprava je juče, kazao je on, održala sastanak sa Odsjekom za kriminal i korupciju i nakon dobijenog mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka danas u toku dana će se obratiti Popisnoj komisiji kako Podgorice bi se sporni slučajevi proslijedili Odsjeku i u krajnjem slučaju tužilaštvu, i kako bi se utvrdilo da li je bilo loše namjere i da li će lica odgovarati.

„Objavljen je, kao što znate, identitet 169 popisivača i instruktora. Moramo napisati da svi članovi PK poptisuju Izjavu o poštovanju principa povjeriljivosti što znači da čuvaju, garantuju podatke naših građana. U ovom slučaju je došlo do curena informacija i Uprava će se i u tom slučaju pokrenuti postupak“, rekao je Pejović.

Poslanik Nikola Camaj rekao je da je na spisku onih koji odbijaju da se popišu vidio i neke stanovnike Kuće Rakića.

„Postoji jedan dio Kuće Rakića koji pripadaju Podgorici, ali svoja prava ostvaruju u Tuzima. Mislim da se mora izaći u susret i da popisivači iz Tuzi idu u Kuće Rakića. Drugo, zabrinjava i pored toliko mjera koje su preduzete protiv popisivača da i dalje koriste olovke piši-briši. Čudno da nisu obezbijeđene tipske olovke… I treće mislim da smo malo nepravedni u odnosu na popisivače kad su u pitanje plaćanja, i dalje su odložena. Većina njih je koristila svoj novac za gorivo, za transport i bilo bi dobro da im se plati određeni dio prije praznika“, naveo je Camaj.

Direktor Monstata rekao je da će se riješiti situacija kada su u pitanju Kuće Rakića, i da u novim slučajevima piši-briši nije bilo loše namjere.

„Ali ostavljamo i tu rezervu i neka organi reaguju. Duplikati i originali se ne razlikuju. Kada je riječ o plaćanju, ono se realizuje nakon završetka rada. Popisne komisije moraju dostaviti finansijski izvještaj Upravi kako bi se plaćanja izvršila. Otežavajuča okolnost je što se popis produžio što znači da će budžetska godina biti zaključena. Pojavile su se spekulacije da će biti isplaćeni u februaru. Isplate će biti odmah po otvaranju budžeta i čim popisne komisije dostave Upravi podatke“, rekao je Pejović.

Dodao je da su svi popisivači dobili hemijske od Uprave koje im je rečeno da koriste.

„Ovo su sporadični slučajevi koji, biću iskren, meni djeluju malo predimenzionirano i svakako treba biti oprezan. Ako postoji ijedan slučaj gdje je popisivač izjavio da je iz Uprave rečeno da koriste piši-briši olovke ja preuzimam punu odgovornost, a znam da nije tako. Ovdje se radi o studentima, mlađim ljudima.. Dosta izjava je bilo da nisu ni znali da su to piši-briši olovke. Mene raduje da je vjerodostojnost postoji“, rekao je Pejović.

Dinamika popisa u Tivtu, Budvi i Kotoru sporija

Poslanik Jovan Vučurović smatra da se radi o minornom broju slučajeva, i da je dobro što se sve provjerava, više nego prethodnih godina.

On je pitao za broj popisanih u Kotoru, jer je broj manji.

Pejović je rekao da je u većini opština završen popis i da je manjak popisivača u Budvi, Tivtu, Kotoru, Cetinju…

„U Kotoru je sporija dinamika zbog manjka popisivača, zbog tih par opština je produžen popis. Računamo da ćemo do 28. završiti ovaj proces“.

Poslanik DPS-a i kopredsjednik Odbora Nikola Rakočević rekao je da se problem piši-briši olovaka, iako nije masovan, sada pojavljuje i u drugim opštinama.

Predložio je da kao zaključak da se potpisnicima Sporazuma uputi apel da probaju da dogovore mehanizme za kontrolu vjerodostojnosti prikupljenih podataka u izolovanim slučajevima korišćenja piši-briši olovaka.

„Predstavnici partija neka u komunikaciji sa Vladom i Monstatom utvrde da li je ovaj nivo nepravilnosti onakav da može ugroziti proces“, rekao je Rakočević i sve predstavnike pozvao na sljedeću sjednicu Odbora koja je najavljena za četvrtak.

Rakočević je rekao da je informisan da su podaci i specifikacijama softvera proglašeni tajnim, i da zato ima razlika. Objasnio je da kao član Odbora za bezbjednost i odbranu, član ovog Odbora Nikola Zirojević ima uvid u podatke i zamolio člana Odbora iz vlasti da i on učini isto, da izvrši uvid i otklone bilo kakvu sumnju.

Kopredsjednik Odbora Darko Dragović je rekao da je saglasan da podaci moraju biti apsolutno tačni i da je ovdje prije sve politički cilj da podaci budu tačni.

„Imamo političku i svaku drugu obavezu da autoritetom ličnosti i Odbora da podaci budu takvi. Saglasan sam da se obrtimo Vladi i Skupštini i da ih izvijestimo o nepravilnostima koje su utvrđene i predložili da se konstituiše model kontrole popisa koji ne bi opteretio dosadašnji proces i model koji ne bi mogao biti zloupotrijebljen u dnevno političke svrhe“, rekao je Dragović.

Direktor Monstata je rekao da je ovo najkontrolisaniji popis i da se mehanizmi kontrole mogu uvesti, ali uz poštovanje tri zakona.

Zamjenica direktora Monstata Snežana Remiković rekla je da postoje tri mehanizma kontrole popisa, a da je pojavom olovaka uspostavljen još jedan mehanizam.

„Imamo kontrolu prilikom unosa podataka, kontrolu za ručno prebrojavanje i da svaki građanin svoje podatke provjeri. Ja stvarno ne razumijem kada se traži novi mehanizam. Mi imamo mehanizme, sada vas redovno izvještavamo. Mislim da se vraćamo unazad“, kazala je ona.

Dragović ističe da treba obavijestiti Vladu i druge organe da problem postoji.

Poslanik Vladislav Bojović kaže da se mora brinuti o tome da sami poslanici provjerom ne ugroze proces, a Dragović smatra da provjeru može da vrši isključlvo Monstat.

„Izvještaj koji nam je Monstat dostavio kaže da više nema 16, nego imamo 32 slučaja. To je jedna regresija koja mene zabrinjava. Činjenica je da ste vi to utvrdili, isključili popisivače, ali ovo je činjenica koja mene zabrinjava. Da se ne desi u četvrtak da ih ima 100“, rekao je Dragović i dodao da Vlada u saradnji sa Monstatom mora da zaustavi ovaj trend

Povezane vijesti