Potražnja za pravnicima najmanja od 2017. godine

Evidentno je da je tražnja na tržištu rada u posljednjoj posmatranoj godini najmanja u posmatranom periodu od 2017. do 2021. godine, navode sa Pravnog fakulteta

Sa Pravnog i Ekonomskog fakulteta saopšteno je da je poslednjih godina uvećan broj nezaposlenih pravnika i ekonomista i da podaci Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) pokazuju da je potražnja za diplomiranim pravnicima najmanja u poslednje četiri godine, dok je broj ekonomista na Birou ove godine tri puta veći nego 2020. godine. Pravni i Ekonomski, kao masovne fakultetske jedinice, godišnje upisuju 210, odnosno 390 brucoša, što znači da za deset godina u prosjeku izdaju oko 5.000 diploma. Zvanični podaci Zavoda za zapošljavanje, na kraju prvog kvartala ove godine, pokazali su da je bez posla 3.000 ekonomista i 1.091 pravnik, od ukupno oko 6.000 nezaposlenih visokoškolaca.

OD 2020, SA POJAVOM PANDEMIJE VIRUSA KORONA, PA SVE DO PRVOG KVARTALA 2022. GODINE, BROJ NEZAPOSLENIH EKONOMISTA PONOVO JE POČEO RASTI, I TO ZNAČAJNO, SA 974 NEZAPOSLENA LICA U 2020. NA 1.378 LICA U 2021. GODINI, KAŽU SA EKONOMSKOG

Sa Pravnog fakulteta su nam saopštili da analiza koju su uradili pokazuje da je 1.715 visokoškolaca završilo studije od od 2017. do 2021. godine, a da broj nezaposlenih pravnika raste. Sa Pravnog objašnjavaju i da broj nezaposlenih pravnika na Zavodu za zapošljavanje u proteklih pet godina varira od 900 do 1.120. Prema njihovim analizama, smanjena je potražnja poslodavaca za pravnicima u 2021. godini u odnosu na 2020. sa 438 na 333.

Jasno je da je broj nezaposlenih pravnika na Birou rada svake godine izuzetno veliki. Takođe, broj novoprijavljenih pravnika bez staža ne odstupa značajnije u posmatranom periodu, osim u 2020. godini. Ipak, evidentno je da je tražnja na tržištu rada u poslednjoj posmatranoj godini najmanja u posmatranom periodu od 2017. do 2021. godine. Pravni fakultet u svojim analizama polazi upravo od potreba tržišta rada i analiza broja studenata koji na našem fakultetu završavaju studije. Imajući u vidu ovakve pokazatelje zapošljavanja pravnika, Pravni fakultet je u prethodnom periodu odlučio da predloži da se 2020, 2021. i 2022. godine ne upisuju studenti na odjeljenju Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, kao i da se u 2021. i 2022. predloži smanjenje broja upisanih na studijskom programu u Podgorici. Ukupno, ovim odlukama je predložen upis 210 studenata manje u Podgorici i Bijelom Polju u odnosu na broj koji je mogao biti upisan u skladu sa licencom. Broj pravnika na Birou rada varira u toku godine. Najmanji broj je na početku godine, dok je u toku godine taj broj dvostruko veći. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u prvom kvartalu ove godine na evidenciji je bio 1.091, što je za 24 više nego na kraju 2021. godine. Budući da nova generacija studenata studije završava u periodu od jula do oktobra 2022. godine, očekivano je da i ove godine broj pravnika na Birou rada bude dvostruko veći u toku godine – ističu sa Pravnog fakulteta.

Fali praktična nastava i revizija programa

Sa Ekonomskog kažu da je nesumnjivo da upisna politika mora biti usklađena sa potrebama tržišta rada i brzim promjenama koje se na njemu događaju.

Smatramo da je za veću zapošljivost ekonomista u Crnoj Gori neophodno povećanje njihovih praktičnih kompetencija koje se stiču tokom studiranja. Smatramo da buduća zakonska rješenja moraju uvažiti potrebu za tijesnom saradnjom između obrazovnih institucija koje kreiraju ponudu i privrednih subjekata koji reprezentuju tražnju za radom. Kreiranje savjetodavnog tijela, poput poslovnog savjeta na nivou obrazovnih institucija, doprinijelo bi kontinuiranom revidiranju programa edukacije u cilju prilagođavanja potrebama tržišta. U obostranom interesu obrazovnih institucijama i privrednih subjekata je afirmacija kvaliteta ljudskih resursa – ističu sa Ekonomskog.

Oni podsjećaju da njihov fakultet nije jedini koji obrazuje pravnike u Crnoj Gori, jer su licencirana i tri privatna univerziteta koja izdaju diplome pravnicima, a takođe je značajan i broj studenata koji nostrifikuju diplome koje su stečene van Crne Gore.

Ovakvim predlogom broja upisanih kandidata, Pravni fakultet je sugerisao smanjenje broja koji je 27,6 odsto manji u odnosu na broj predviđen licencama. Ipak, ovo pitanje se ne postavlja privatnim univerzitetima niti se problematizuje pitanje nostrifikacije diploma posebno sa fakulteta sumnjivog kvaliteta – kažu sa Pravnog.

Iz Ekonomskog fakulteta „Danu“ su kazali da ZZZ vodi evidenciju o nezaposlenim licima po kvalifikacijama i obrazovnim profilima i da je podatak o 3.000 nezaposlenih ekonomista agregatnog karaktera.

– Potrebno je analizirati strukturu profila – ekonomista. Dakle, pitanje je na kojim univerzitetima u zemlji i inostranstvu su stečena zvanja kod lica koja su na evidenciji Zavoda i o kojim studijskim programima je riječ (trogodišnje studije – 180 ECTS bodova, četvorogodišnje studije – 240 ECTS bodova). Nesumnjivo je da je kovid-19 kriza negativno uticala na trend zaposlenosti u svim djelatnostima. Od 2020, sa pojavom pandemije virusa korona, pa sve do prvog kvartala 2022. godine, broj nezaposlenih ekonomista je ponovo počeo da raste, i to značajno, sa 974 nezaposlena lica u 2020. na 1.378 lica u 2021. godini. Govoreći o ekonomistima koji su svoje diplome stekli van Crne Gore, smatramo da je internacionalizacija obrazovanja globalni trend i da studenti koji su stekli kvalitetno obrazovanje na nekom od renomiranih regionalnih i svjetskih univerziteta mogu biti samo dodatna vrijednost za Crnu Goru. Međutim, što se tiče priliva takozvanih sumnjivih diploma, uvjereni smo da resorno ministarstvo čini sve što je u njihovoj mogućnosti da na svaki način suzbije ovu pojavu koja nesumnjivo nanosi dugoročne posledice domaćem tržištu rada kao i ukupnom obrazovnom sistemu – ističu sa Ekonomskog

(Dan)

Povezane vijesti