Predloženo da se Miloviću izradi procjena bezbjednosti

Vijeće za nacionalnu bezbjednost predložilo je izradu procjene stepena ugroženosti ministra pravde Andreja Milovića.

Vijeće je danas, kako je saopšteno, održalo sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna bezbjednosna situacija.

Konstatovano je da je bezbjednosna situacija u zemlji stabilna.

„Svi organi obavještajno-bezbjednosnog sektora nastaviće još predanije da rade na jačanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, očuvanju mira i bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, Milović je protekle sedmice saopštio da je ozbiljno zabrinut za ličnu bezbjednost, posebno nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu.

„Lično smatram da sam ugrožen. Ukoliko se iznose podaci o mom privatnom životu i moja kretanja, organizovane kriminalne grupe (OKG) mogu na vrlo lak način da dođu do mene i da ugroze bezbjednost moju i moje porodice. Tako da, iskreno da vam kažem, osjećam se ugroženo“, naveo je Milović tokom gostovanja na A plus televiziji.

Tada je kazao i da je ugrožen pogotovo od kada je predložio određene izmjene Zakona o krivičnom postupku (ZKP) da lica iz OKG i specijalnih predmeta ne treba poslije tri godine da se nalaze na slobodi, ukoliko ne dobiju pravosnažnu presudu.

Na sjednici Vijeće za nacionalnu bezbjednost je donijelo smjernice za rad Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane kojim se definišu ciljevi i prioriteti u planiranju, razvoju i realizaciji vojnoobavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova u Ministarstvu odbrane i Vojske Crne Gore.

„Razmatran je nacrt Strategije odgovora na hibridne prijetnje 2024-2028, sa propratnim Nacrtom akcionog plana za implementaciju Strategije i pokrenuta procedura u vezi izmjena Odluke o obrazovanju interresorne komisije za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, koja će biti zadužena za pripremu Strategije i praćenje implementacije akcionih planova. Na sjednici je data puna podrška nadležnim institucijama u svim aktivnostima suzbijanja organizovanog kriminala, a posebno u otkrivanju sprege organizovanih kriminalnih grupa sa pripadnicima bezbjednosnog sektora“, zaključuje se u saopštenju

Povezane vijesti