PREDRAG BOŠKOVIĆ ISPLAĆIVAO NOVAC BEZ DOKUMENTACIJE

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da je Ministarstvo odbrane prošle godine za izgubljene sudske sporove isplatilo 1,1 milion eura i da nema zahtjeve za te isplate, dok je iz blagajne za potrebe Obavještajno-bezbjednosnog direktorata isplatilo 41,5 hiljada za koje nema vjerodostojne knjigovodstvene isprave na osnovu kojih je taj novac isplaćivan.

Revizijom prošlogodišnjeg poslovanja utvrđeno je da Ministarstvo odbrane nije uradilo procjenu vrijednosti pokretne imovine i dijela nepokretne imovine i nije vodilo evidenciju pokretne imovine (bez Vojske i Generalštaba), da su angažovane osobe po ugovoru o djelu za sistematizovana radna mjesta i da su za iste poslove uplaćivane različite naknade, da je firmi koja je registovana kao putnička agencija isplaćivan novac za usluge organizacije seminara.

Revizija se odnosi na period dok je tim resorom rukovodio ministar Predrag Bošković koji je sada poslanik DPS-a. DRI je dao pozitivno mišljenje na finansijsko izvještavanje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti, jer je utvrđeno da Boškovićev resor nije poslovao u skladu sa zakonima o imovini, o državnim službenicima i namještenicima i o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, kao i Uputstvom o radu državnog trezora.

➡️Fakture bez fiskalnih računa

DRI je utvrdio da je Ministarstvo odbrane prošle godine platilo 5.000 eura za uslugu organizacije seminara i to firmi koja je registrovana za djelatnost putničke agencije, a na osnovu priložene dokumentacije državni revizor se nije mogao uvjeriti u koju svrhu je seminar organizovan. Utvrđeno je i da je po fakturama koja je dostavila ovoj agenciji, isplaćeno 24,489 hiljada za “hotelsko-ugostiteljske usluge za delegaciju, za potrebe Ministarstva odbrane”. Uz te fakture nijesu priloženi fiskalni računi, niti specifikacije za izvršene usluge.

Povezane vijesti