Prihvaćeno jemstvo: Državljani Južne Koreje braniće se sa slobode, ne smiju da napuste stan

Na navedeno rješenje, nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od tri dana

Osnovni sud u Podgorici prihvatio je ponudu državljana Južne Koreje Do Kvona (32) i Hon Čand Juna (37) od po 400.000 eura i odredio da se oni nakon uplate ovih iznosa puste na slobodu.

To znači da će se oni u daljem postupku braniti sa slobode.

Prema njima je određena i mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, koju će izvršiti policija, a ukoliko pobjegnu ili prekrše mjeru nadzora, jemstvo propada i unosi se u poseban razdjel budžeta za rad sudova.

Na navedeno rješenje, nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od tri dana.

Do Kvon i Hon Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu, a Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici optužilo ih je da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Oni su jemstvo od po 400.000 eura ponudili juče, predlažući da im sutkinja Ivana Becić dozvoli da se sa slobode brane optužbi.

Taj predlog sudu je podnio njihov branilac, advokat Branko Anđelić, navodeći i mjere obezbjeđenja – da ne napuštaju stan u Podgorici, povremeno se javljaju policiji…

Kao garanciju da uhapšeni kralj kriptovaluta i njegov poslovni partner neće pobjeći, Anđelić je sudu ponudio da borave u stanu koji je u vlasništvu kompanije njegove vanbračne supruge.

Do Kvon i Čand Jun su negirali krivicu za falsifikovanje dokumenata, a pred Becić su obećali da neće bježati iz Crne Gore ukoliko prihvati predlog za jemstvo koji je podnio Anđelić.

Obojica su objasnila da će novac, ukoliko sud to odobri, uplatiti njihove supruge.

Oni su juče pred sutkinjom Becić kazali da nisu krivi i da nisu falsifikovali pasoše Kostarike, te da su ih dobili u zakonitom postupku.

„Nisam kriv. Nismo falsifikovali pasoše Kostarike, dobili smo ih u zakonitom postupku. Jedini relevantan dokaz za to jeste da od nadležnih državnih organa Kostarike dobijete dokumentaciju o izdavanju pasoša“, rekao je juče u sudnici podgoričkog Osnovnog suda Do Kvon.

Gotovo identičnu odbranu iznio je i Hon Čand Jun.

„Sud je rješenjem od 12.5.2023. godine prihvatio ponuđeno jemstvo u iznosu od po 400.000 eura prema okrivljenima C.J.H. i K.D.H., korejskim državljanima koji se terete da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave. Saslušani na glavnom pretresu na okolnosti oko određivanja jemstva, okrivljeni su sudu pojasnili svoje imovinske prilike, ukazujući da imaju imovinu višemilionske vrijednosti, dok bi navedeni iznos uplatile njihove supruge. Takođe su obećali da se u slučaju određivanja jemstva, do kraja krivičnog postupka neće kriti, da će se redovno odazivati pozivima suda i da će biti dostupni na adresi koju je dostavio njihov branilac. Navedenom predlogu se zastupnik optužbe protivio ukazujući da ponuđeni iznos ne garantuje i obezbjeđenje prisustva okrivljenih, te da okrivljeni nemaju nikakvog interesa da ostanu na teritoriji Crne Gore, a ukazao je i da nema uslova za određivanje mjera nadzora“, navodi se u saopštenju Osnovnog suda.

Dodaje se da je „cijeneći navedeni predlog branioca i mišljenje zastupnika optužbe, sud imao u vidu težinu krivičnog djela koje im se stavlja na teret, lične i porodične prilike okrivljenih, njihovo imovno stanje, kao i imovno stanje lica koja daju jemstvo, pa je našao da mogućnost gubitka položenog jemstva u iznosu od po 400.000,00 eura djeluje dovoljno obeshrabrujuće na okrivljene da ih odvrati od svake želje za bjekstvom“.

„Osim toga, sud je imao u vidu i da je u toku postupka neophodno preduzeti provjeru autentičnosti putnih isprava i ličnih karata navodno izdatih od strane nadležnog organa Belgije, usljed čega je neizvjesna dužina trajanja ovog postupka. Osim jemstva, prema okrivljenima je, kao mjera obezbjeđenja prisustva okrivljenih i za nesmetano vođenje postupka, određena i mjera zabrane napuštanja stana, za koju sud nalazi da uz jemstvo u znatnoj mjeri supstituiše pritvor, a osim toga i jemstvo garantuje poštovanje izrečene mjere nadzora. Ukoliko okrivljeni pobjegnu ili prekrše izrečenu mjeru nadzora, rješenjem suda će se odrediti da se vrijednost data kao jemstvo unese u poseban razdjel budžeta za rad sudova“, piše u saopštenju

Povezane vijesti