Prodavnice neće raditi tri dana

Kao izuzetak za koje ova zabrana rada ne važi navedene su apoteke, specijalizovane prodavnice ili kiosci za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja…

Trgovine neće raditi naredna tri dana, zbog neradne nedjelje i Praznika rada. Zakonom o unutrašnjoj trgovini zabranjen je rad trgovinama nedjeljom i tokom prazničnih dana, što su u ovom slučaju ponedjeljak i utorak.

Kao izuzetak za koje ova zabrana rada ne važi navedene su apoteke, specijalizovane prodavnice ili kiosci za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme, benzinske stanice i prodavnice za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica.

Tu spadaju i pijace, štandovi – tezge, vitrine i automati izvan pijaca i pokretne prodavnice, prodavnice, kiosci i automati smještenim unutar zatvorenih područja autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka, štandovi i kiosci u kojima se prodaje roba za vrijeme održavanja priredbi, festivala i manifestacija, sajmova i za vrijeme javnog prikazivanja kinematografskih djela, kao i skladišta za trgovinu na veliko

Povezane vijesti